Ospravedlnenie PhDr. Michala Hanusa

Mestské zastupiteľstvo     PhDr. Michal Hanus    
Vážení obyvatelia,
 
je mi veľmi ľúto, čo sa udialo v poslednom čase, v súvislosti s medializovaným zánikom môjho mandátu zo zákona. Je pravdou, ako uviedol primátor mesta Ing. Martin Tomčányi, že som sa plánoval vzdať mandátu poslanca MsZ, veď som to uviedol na svojom profile na sociálnej sieti dňa 5.10.2020, kedy som bol hospitalizovaný v nemocnici. „Ako poslanec mesta Sereď som tento rok na rokovaniach zastupiteľstva „veľa vody nenamútil“, čo mi je veľmi ľúto a je to pre mňa osobné sklamanie. Nie som ten typ, ktorý by sa „ulieval“. Bolo to spôsobené viacerými faktormi, hlavne však mojim zdravotným stavom. Keď už to vypadalo na zlepšenie, opäť sa stav zhoršil a výsledky neboli dobré. Preto je isté, že tento rok sa už na rokovaní mestského zastupiteľstva nezúčastním a je vôbec otázne, aké budú prognózy na budúci rok. Ak by mi však môj zdravotný stav nedovolil plniť si aj v nasledujúcom roku funkciu poslanca, som pripravený tejto sa vzdať. Uvidíme, čo ukážu najbližšie mesiace.“
 
            Dňa 15.2.2021 mi bolo oznámené, že mi zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva zo zákona, pretože bolo naplnené ustanovenie § 25 ods. písm. g) zákona o obecnom zriadení. Oznámenie som akceptoval, ale nestotožnil som sa s tvrdením, že toto ustanovenie bolo naplnené. Kontaktovalo ma množstvo ľudí, poslancov a vyjadrovali mi podporu. Zabezpečili sme stanoviská zo ZMOSu a MV SR sekcie verejnej správy, ktoré potvrdzovali náš názor. Chcel som, úprimne, dokázať to, že mi mandát poslanca „ex lege“ nezanikol, keďže voči oznámeniu o zániku mandátu sa odvolať nedá a je platné. Teda nezostávalo nič iné, len oznámenie akceptovať, čo aj verejne potvrdzujem. Čiže ide tu o dve rozdielne skutočnosti. Akceptovanie oznámenia a názoru primátora v jednom prípade a v prípade druhom, nestotožnenie sa s tvrdením, že prišlo k naplneniu § 25.
 
            Čo však nasledovalo potom, v priebehu posledných dní sa nedá ani popísať. Vôbec tu nešlo o to, či mi mandát poslanca zanikol, či bolo naplnené ustanovenie spomínaného paragrafu, ale išlo tu o hon na poslanca, človeka, obyvateľa mesta. O hon na môj zdravotný stav, na môj životný štýl, na moju prácu. Najviac týmto trpela moja rodina. Za ostatné dni sme zažili osočovanie, urážky, nehovoriac o iných praktikách, doslova špehovaní a ďalších prejavoch, ktoré nemienim bližšie rozoberať. Toto si skutočne moja rodina nezaslúžila a nechcem a nebudem moju manželku a deti viac vystavovať takýmto praktikám. Je to ponižujúce, neprimerané a neľudské. Objavilo sa množstvo odborníkov, ktorí uvádzali „zaručene overené informácie“, množstvo analytikov sociálnych sietí. Avšak ak mal niekto potrebu riešiť, že som bol na komisii, sobášiť, že som sa bol bicyklovať, behať, na prechádzke, na chate, na túre, na loďke, kosil som si záhradu, umyl auto, varil som guláš či vyniesol smeti, tak som nebol 365 dní práce neschopný vkuse. V marci 2020 som bol v kúpeľoch, neskôr na pandemickej OČR. Žiaľ, vyšlo to časovo tak, že to bolo akurát v priebehu zasadnutia MsZ, čo som ovplyvniť nevedel. Na dlhodobej PN som bol až od konca septembra 2020. V priebehu roka mi nenapadlo, ako sa zhorší môj zdravotný stav, vyžiada si hospitalizáciu v nemocnici, množstvo zákrokov a že sa už viac nebudem môcť zúčastniť na rokovaní MsZ. Toto som začal zvažovať až spomínaného 5.10.2020, kedy som začal uvažovať o vzdaní sa mandátu v prípade, že sa mi nezlepší zdravotný stav. Mal som lekárom predpísané vychádzky, avšak nepripadalo mi morálne a správne prísť na rokovanie MsZ na pár minút a alibisticky sa zapísať na prezenčnú listinu a ešte za to dostať odmenu. Reálne som sa nezúčastnil siedmych pracovných dní zastupiteľstva, z ktorých dva boli mimoplánované.
 
            Nakoľko chcem uchrániť moju rodinu, moju manželku, ktorej sa týmto ospravedlňujem za prebdené noci, za tolerovanie nekonečných telefonátov, za všetko, čo musela za tie roky znášať, najmä v posledných dňoch, nebudem tieto veci viacej komentovať.
Chcem poďakovať svojim kolegom, ktorí stáli pri mne, obyvateľom, ktorí ma podporovali a zároveň sa chcem úprimne ospravedlniť všetkým, ktorých som sklamal.
 
Ospravedlňujem vedeniu mesta Sereď, zamestnancom MsÚ v Seredi, kolegom poslancom. Dámy a páni, ako som Vás urazil, ukrivdil Vám, alebo akýmkoľvek spôsobom Vám ublížil, týmto sa Vám verejne a úprimne ospravedlňujem. Nekonal som v úmysle poškodiť Vám, snažil som sa hájiť zákony, majetok mesta a práva obyvateľov mesta. Nehľadajte v tom žiadny úmysel. Som si vedomý, že niektoré moje vyjadrenia Vám mohli spôsobiť nepríjemnosti, mohli ste ich chápať ako urážku, či ich inak interpretovať. Preto mi je ľúto, ak som niečo také ako poslanec spôsobil a mohlo to poškodiť Vaše dobré meno. Prijmite moje ospravedlnenie.   
                                                                                                                      Michal Hanus