KREA s výrobou a vysielaním spravodajstva o Seredi skončila

KREA s výrobou a vysielaním spravodajstva o Seredi skončila

Udalosti a ľudia     Ľubomír Veselický    
Vedenie regionálnej televízia KREA rozhodlo o ukončení spravodajstva zo Serede. Dôvodom je nízky príspevok mesta na relácie o našom meste, ktorých bolo  v priemere 130 ročne. Príspevok mesta bol 4 000  €.  Za jednu reláciu teda mesto zaplatilo 30,77 €. Za hotovou reláciou je potrebné vidieť prácu kameramana, redaktora, nákladov na pohonné hmoty, amortizáciu vozidla, príslušnú časť režijných nákladov štúdia, spracovanie materiálu v strižni, doplnenie informácie komentárom a  spracovaním materiálu tak, aby mohol byť odvysielaný. Osobne som v ostatných rokoch navrhoval zvýšenie príspevku mesta Sereď aspoň na 5 000 € za rok. Dôvodov bolo niekoľko, pretože spravodajstvo RTV KREA považujem:
1/ za  vyvážené a objektívne,
2/ nevyrábané ako bulvárne senzácie, 
3/ ľahko kedykoľvek dostupné každému vlastníkovi internetu,
a
4/ pútavejšie ako spravodajstvo tlačené, v ktorom nie je možné reprodukovať obrazový záznam a  priamu reč respondenta pred kamerou. 
 
Každý samosprávny subjekt by mal mať záujem na tom, aby boli obyvatelia  o činnosti nimi volených zástupcov informovaní médiom najsledovanejším, ktorým televízia bezo sporu je. Aj keď iba regionálna.  Najmä v dnešnej dobe svojvôle internetových médií, ktoré sa priam  predbiehajú v podávaní bulvárnych a jednostranných informácií.  
V partnerskom meste Tišnov s 8,5 tis. obyvateľmi to pochopili a majú vlastnú televíziu.
My sme chceli v minulosti  ušetriť 1 000 € , a aktuálne sme v rozpočte ušetrili aj tých 4 000 € , za ktoré nám RTV KREA odmieta spracovávať informácie o Seredi. Nie som presvedčený, že sme ušetrili na správnom mieste.  Tvrdenie, že vysielanie RTV KREA nik nesleduje nie je pravdivé lebo ten, kto o informácie záujem má,  si ich aj nájde.
 
Nulová reakcia  na list RTV KREA, ktorý poslanci pred rokovaním 18. 2. 2021 dostali, mi pripomenulo dobu, kedy pred rokmi ukázali zástupcovia spoločnosti MORES  poslancom možnosť sledovania verejného priestranstva kamerami. Prezentáciou to vtedy začalo a aj skončilo. Zaobstaranie  kamerového systému a možnosť kontroly verejného priestoru kamerami poslanci odmietli. Dnes máme v meste viac ako 70 kamier a podľa správy o činnosti mestskej polície bolo v roku 2020 vlastnou činnosťou a kamerovým systémom zdokumentovaných celkom 613 (30%) priestupkov.
 
Prijatie myšlienky, že lokálne televízne spravodajstvo je progresívna forma šírenia informácií potrebuje iba čas. A na postoch volených zástupcov viac takých, ktorí dokážu uvažovať niekoľko krokov dopredu.
 
KREA s výrobou a vysielaním spravodajstva o Seredi skončila