Úspešní v projekte ENTER pre školy

Úspešní v projekte ENTER pre školy

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Nadácia pontis s nadačným fondom Telecom vyhlásili výzvu ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia. Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom základných a stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov.  Tie môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich použitie je veľmi praktické a variabilné.
 
Na zabezpečenie sád micro:bitov a ich doplnkov do základných škôl a stredných škôl vyčlenil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis až 250 000 eur. Minimálna výška grantu bola učená 500 EUR, maximálna 1000 EUR.  Grant je možné využiť len na zakúpenie sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade, ktoré budú slúžiť na vzdelávacie účely. 
 
Úspešná škola zo Serede
 
Podľa Mgr. Aleny Forgáčovej sa do grantového programu úspešne zapojila aj Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi. Vďaka projektu škola získala ďalšie sady a úplne nové komponenty v hodnote 846 eur, ktoré dovolia oveľa viac aktivít v programovaní.
 
Čo je to micro:bit
 
Je to mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení. V roku 2016 ho vyvinula televízia BBC na podporu výučby programovania na hodinách informatiky vo Veľkej Británii. Až 90 % žiakov sa po projekte vyjadrilo, že naučiť sa programovať môže naozaj každý.V Dánsku v roku 2018 získali 65 000 kusov micro:bitu takmer všetky školy a v krajinách, kde sa projekty realizovali, žiaci výrazne zlepšili svoje digitálne zručnosti.
 
 
Úspešní v projekte ENTER pre školy