Na sobotu 20.2.2021 je mesto Sereď opät pripravené na testovanie

Na sobotu 20.2.2021 je mesto Sereď opät pripravené na testovanie

Zdravie     Iveta Tóthová    
Mesto Sereď opäť  pripravilo na sobotu 20.2.2021 svojich 5 odberných miest na antigénové testovanie. Vo štvrtok 18.2.2021 cca o 12,00 hod bude spustený rezervačný systém.
 
Upozorňujeme občanov nad 65 rokov, že tieto osoby nepotrebujú certifikát o testovaní. Testovanie je určené prioritne pre ľudí na cestu do práce.
 
ODBERNÉ MIESTA SÚ LEN PRE OBYVATEĽOV MESTA SEREĎ
 
LEN S REZERVÁCIOU:
 
-Mestský úrad –         v čase 7,30 – 11,30 +   po prestávke   12,30 – 17,00 hod
 
-Matrika MsÚ –          v čase 7,30 – 11,30 +   po prestávke   12,30 – 17,00 hod
 
-ZŠ Fándlyho –           v čase 7,30 – 11,30 +   po prestávke   12,30 – 17,00 hod
 
-ZŠ Komenského –    v čase 7,30 – 11,30 +   po prestávke   12,30 – 17,00 hod
 
BEZ REZERVÁCIE:
 
-DC Jesenského – v čase 7,30 – 11,30 + po prestávke od 12,30 – 17,00 hod bez rezervácie
 
V Seredi sa môžete dať otestovať aj na ďalších 2 odberných miestach – bez ohľadu na trvalý pobyt:
 
Kasárenská ulica (pondelok – sobota) 9,00 – 13,00 + po prestávke 14,00 – 18,00) možnosť rezervácie na konkrétny čas
 
Phoenix Corp. na SAD (pondelok – nedeľa) v čase od 8:30 do 12:30 a od 13:00 do 17:00 hod.
Na sobotu 20.2.2021 je mesto Sereď opät pripravené na testovanie