GMV otvára prímu a prvý ročník

GMV otvára prímu a prvý ročník

Školstvo a vzdelávanie     Ľubica Štefáková    
Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi otvára v školskom roku 2021/2022 triedu príma v osemročnom štúdiu s počtom žiakov 19 a triedu 1. ročníka v štvorročnom štúdiu s počtom žiakov 24. Prečo prísť k nám?
 
Naše gymnázium má okrem výbornej polohy, historickej budovy, 68 ročnej tradície aj modernú tvár. Roky skúseností, vzdelávania a úspechov nám pomáhajú držať krok s dobou, aby  sme uspokojili potreby aj náročného študenta. Pripravujeme žiakov na úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia u nás či v zahraničí. Naším špecifikom je zavedenie štyroch ucelených vzdelávacích programov - modulov, ktoré si študenti volia po druhom ročníku alebo sexte. Cieľom tohto modulového vyučovania je zvoliť si systém štúdia, ktorý by absolventov čo najlepšie pripravil na univerzitné štúdium. Ponúkame moduly –  ekonomický, prírodovedný, technický a spoločenskovedný.
 
Počas celého štvorročného i osemročného štúdia poskytujeme posilnenie výuky dvoch svetových jazykov – angličtiny a nemčiny. Oba jazyky si môžu študenti prakticky utvrdiť pri výmennom programe s gymnáziom v Stuttgarte, pri jazykovo- poznávacom pobyte v Anglicku a novinkou sú naše projekty programu Erazmus + Školské strategické partnerstvá. Realizujeme ich so školami v Španielsku, Portugalsku, Sicílii, Estónsku a Severnom Macedónsku.  Komunikačným jazykom pri oboch projektoch je angličtina a určené sú pre všetky vekové skupiny našich študentov. Spoločne tak spoznáme nové krajiny, kultúry, priateľstvá, ale aj zručnosti a motivácie na ďalšie štúdium.
 
Zapájame sa do mnohých súťaží a predmetových olympiád, kde naši žiaci vyhrávajú krajské, celoštátne i medzinárodné kolá. Organizujeme množstvo exkurzií a prednášok podporujúcich globálny rozvoj mladého človeka. To, že naši študenti chcú na sebe pracovať aj po vyučovaní, potvrdzuje záujem o množstvo záujmových krúžkov s rozmanitým zameraním –  žurnalistika, študentská firma, informatika, šport, turistika, jazyky, prírodné vedy a iné. A že život na našej škole nie je len o učení, dokazuje množstvo tradičných akcií, ktoré so študentmi realizujeme. Spomenieme imatrikulácie, stužkové slávnosti, týždeň vedy a techniky, lyžovačky, venčekové slávnosti, gymnaziálny ples, kultúrne programy týkajúce sa Vianoc či Veľkej noci a iné.
Pri spätnom mapovaní úspešnosti našich študentov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych veci  a rodiny v Galante môžeme poznamenať, že percento našich nezamestnaných absolventov je rok čo rok nulové. Za to úspešnosť našich maturantov na vysokých školách (na Slovensku i v zahraničí) dosahuje 100  %.
 
Pre našich budúcich študentov prímy a 1. ročníka ponúkame zdarma prípravné kurzy na prijímacie pohovory z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Študenti si tu môžu overiť svoje vedomosti, získať nové  a prísť na prijímačky pripravení a hlavne bez stresu. Nakoľko nám súčasná situácia neumožňuje uskutočniť kurzy prezenčne, prebehnú v online forme. Stačí, ak váš záujem nahlásite na nižšie uvedenú adresu a my vám pošleme prihlasovacie údaje. Kurzy sa uskutočnia 9.3.2021 od 14.00 do 15.45 hod.
 
Pre lepšiu predstavu, ako to v našej škole vyzerá, si ju môžete virtuálne prezrieť na našej stránke : https://gymsered.edupage.org/. Ak máte ešte otázky, ktoré by ste sa nás radi opýtali, pokojne nám ich pošlite na adresu :  gymsered@zupa-tt.sk a my vám radi odpovieme.
GMV otvára prímu a prvý ročník GMV otvára prímu a prvý ročník