Ďalšiemu poslancovi zanikol poslanecký mandát. Na jeho miesto nastupuje náhradník.

Ďalšiemu poslancovi zanikol poslanecký mandát. Na jeho miesto nastupuje náhradník.

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
Dňom 14. 2. 2021 zanikol poslancovi Mestského zastupiteľstva v Seredi  PhDr. Michalovi Hanusovi  mandát poslanca vo volebnom obvode č. 1.  v súlade s § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa 365 dní, t.j. jeden rok nezúčastnil ani raz na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.
 
V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.
Na uvoľnené poslanecké miesto v mestskom zastupiteľstve v Seredi zasadne s platnosťou dňom vyhlásenia 15.2.2021 ako náhradník
 
JUDr. PhDr. Marek Tóth
( Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti)
 
 Podľa výsledkov komunálnych volieb konaných dňa 10. novembra 2018 získal ako ďalší v poradí vo volebnom obvode č. 1 celkom 557 hlasov.
 
V zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov novo nastúpený poslanec zloží zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. Po zložení sľubu sa poslanec JUDr. PhDr. Marek Tóth ujme výkonu svojej funkcie.
Ďalšiemu poslancovi zanikol poslanecký mandát. Na jeho miesto nastupuje náhradník.Ďalšiemu poslancovi zanikol poslanecký mandát. Na jeho miesto nastupuje náhradník.