Začalo sa SČÍTANIE OBYVATEĽOV, nezabudnite vyplniť formulár

Začalo sa SČÍTANIE OBYVATEĽOV, nezabudnite vyplniť formulár

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Sčítanie obyvateľov sa na celom Slovensku uskutoční v termíne od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Posledné podobné sčítanie sa konalo v roku 2010. Sčítanie bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Bude Vám k tomu stačiť počítač, mobil, či tablet. Sčítania sa musí zúčastniť každý obyvateľ Slovenska, a to aj takí, ktorí majú na našom území nie len trvalý, ale aj prechodný, alebo tzv. tolerovaný pobyt.
 
Ako prebieha samotné sčítanie obyvateľov?
 
Obyvateľ sa sčíta vyplnením elektronického sčítacieho dotazníka. Sčítacie formuláre a vysvetlivky v jazyku národnostných menšín, angličtine, nemčine a francúzštine budú zverejnené od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 na webstránke www.scitanie.sk. Sú prispôsobené aj pre nevidiacich a slabozrakých.
 
Vzor na vyplnenie formulára nájdete na : https://www.scitanie.sk/ vzor  Občan sa buď  sčíta sám (prípadne ho sčíta zákonný zástupca), alebo s pomocou blízkej osoby.
 
Oproti pôvodným informáciám, ktoré prebiehali v médiách od začiatku roka nastala ale zmena. Pokiaľ niekomu elektronické sčítanie nevyhovuje, bude môcť využiť kontaktné miesto alebo mobilného asistensta.  Z dôvodu epidemiologickej situácie sa oproti pôvodnému termínu asistované sčítanie  bude realizovať v zmenenom termíne a to od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021.  Samosčítanie obyvateľov v dobe asistovaného sčítania už nebude možné.
 
 
Na základe výsledkov sčítania sa budú plánovať kapacity v škôlkach, školách či sociálnych a zdravotníckych zariadeniach alebo rozvoj dopravnej infraštruktúry.  „Naši obyvatelia majú jedinečnú príležitosť ovplyvniť smerovanie trnavskej župy. Z ich odpovedí na 14 jednoduchých otázok sa budú odvíjať naše župné, mestské aj obecné rozpočty. Ide teda o naše cesty, školy či zariadenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Skrátka o celkový rozvoj regiónu. Elektronické sčítanie je jednoduché, rýchle a bezpečné. Venujme mu, prosím, pozornosť,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič. Apeloval pritom na ľudí, aby pomohli sčítať sa aj svojim blízkym.
 
 
Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19. Infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov. Pre informácie o sčítaní môžu obyvatelia používať aj emailovú adresu scitanie@statistics.sk, alebo kontaktný formulár na stránke www.scitanie.sk.
 
Informácie o sčítaní obyvateľov v roku 2021 môžete sledovať aj na uvedených linkoch:
 
 
 
 
Začalo sa SČÍTANIE OBYVATEĽOV, nezabudnite vyplniť formulárZačalo sa SČÍTANIE OBYVATEĽOV, nezabudnite vyplniť formulár