Už separujete kuchynský odpad? Takto by to malo vyzerať správne

Už separujete kuchynský odpad? Takto by to malo vyzerať správne

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková    
Seredčania si už zvykajú na možnosť odovzdávať svoj kuchynský odpad do hnedých nádob pri smetiakoch. V priebehu dňa si zberajte do vedierka všetky odpady rastlinného aj živočíšneho pôvodu a večer sa s bioodpadmi prejdite k najbližšiemu zbernému miestu a vedierko jednoducho vysypte. V hnedej nádobe nesmú skončiť žiadne papierové ani plastové tašky ani sklené poháre. Taktiež kompostovateľné, ani žiadne iné sáčiky propagované ako ekologické a rozložiteľné, do hnedých nádob nepatria.
 
Čo patrí do hnedých nádob?
Tuhé a tekuté zvyšky, omáčky, potraviny po záruke, staré zaváraniny, odpad z čistenia potravín a pokazené ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, káva, čaj, kosti. Proste všetok odpad z kuchyne rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Patrí sem aj odpad z domácich rastlín, alebo napríklad aj chumáče z kefy na vlasy.
 
Čo do nich nepatrí?
Papier, umelé hmoty, lepenka, zelený odpad zo záhrady, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety. Niektoré odberateľské spoločnosti nespracúvajú odpady živočíšneho pôvodu, avšak táto spolupracujúca s mestom Sereď ich spracovať dokáže.
 
Ako udržiavať vedierko čisté?
Pre lepšiu hygienu si na spodok vedierka môžete vložiť novinový papier, ktorý môžete spolu s kuchynským odpadom vysypať priamo do hnedej zbernej nádoby. Vedierko si následne doma jednoducho opláchnite, ideálne horúcou vodou a opäť napĺňajte zbytkami z kuchyne. Hnedé zberné nádoby udržiava v čistom a hygienickom stave dodávateľská spoločnosť. Inštruktážne video ako sa správne zbavovať bioodpadov sme vám priniesli nedávno.
 
Kde už v Seredi vznikli nové zberné miesta?
Nám. Slobody 28/3 (stojisko číslo 4), Garbiarska 49/48 (č. 6), Garbiarska 51/57 (č. 9), Novomestská 43 (č. 10), Mlynárska 38 (č. 16), Cukrovarská 145/3 (č. 22), Cukrovarská 147/7 (č. 24), Fándlyho 745 (č. 26), Fándlyho 754/22 (č. 30), Fándlyho 755/23 (č. 31), D.Štúra 761 (č. 34), D. Štúra 760 (č. 37), D. Štúra 758/3 (č. 38), Cukrovarská 758 (č. 41), Cukrovarská 757 (č. 47), D. Štúra 1010 (č. 51), Legionárska 2998 (č. 57), Jesenského 1114/52 (č. 62), Jesenského 1113/50 (č. 63), Dolnomajerská č. 4471 (č. 66), Dolnomajerská 1129/22 (č. 68), Dolnomajerská 1131 (č. 70), A. Hlinku 3044/15 (č. 74), Hornomajerská 3046/12 (č. 76), Čepeňská 1211/15 (č. 80), Spádová 1144 (č. 86), Kukučínová (č. 91), Kukučínová (č. 93).
 
Ak ste si svoje kontajnerové stojisko v zozname nenašli, použite to najbližšie k vášmu domovu. Nové zberné miesta budú v meste pribúdať postupne aj k rodinným domom. 
Leták Viete, čo patrí do hnedých nádob na kuchynský bioodpad?Viete, čo patrí do hnedých nádob na kuchynský bioodpad?