Je potrebné dať žiakom a učiteľom priestor na oddych

Je potrebné dať žiakom a učiteľom priestor na oddych

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Rovnako dôležitou informáciou pre školy a rodičov ako bolo otvorenie škôl je aj otázka konania jarných prázdnin. Kým koncom roka ešte nebolo jasné, či by nebolo lepšie jarné prázdniny zrušiť, dnes  už vieme, že ich žiaci a učitelia predsa len absolvujú.
 
„Plnohodnotné dištančné vzdelávanie bolo pre žiakov, rodičov a učiteľov náročné, a preto je potrebné dať všetkým priestor na oddych. Preto sa jarné prázdniny uskutočnia v riadnych termínoch,“ ozrejmil minister školstva Branislav Gröhling.
 
Z dôvodu zabránenia zvýšeniu mobility sa ich termín meniť nebude. Jarné prázdniny sú rozdelené na tri týždne po jednotlivých krajoch. Ako prví si ich užijú žiaci v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji a to v termíne od 15. do 19. februára 2021 v. Od 22. do 26. februára majú naplánované voľno školáci v Košickom a Prešovskom kraji a od 1. do 5. marca v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.
 
V priebehu týždňového voľna by sa v školách mohli realizovať dobrovoľné jarné školy, počas ktorých by si žiaci mohli doplniť vzdelania v predmetoch, v ktorých majú nedostatky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvára túto možnosť pre základné a stredné školy s cieľom prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi a podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu. Je na rozhodnutí zriaďovateľa a riaditeľa základnej školy alebo strednej školy, či jarnú školu pre svojich žiakov sprístupní. Rovnako je na rozhodnutí zákonného zástupcu, či túto možnosť pre svoje dieťa využije. Všetko je to samozrejme s ohľadom na epidemiologickú situáciu v regióne.
Je potrebné dať žiakom a učiteľom prieston na oddych