Po zániku poslaneckého mandátu nastupuje do mestského zastupiteľstva nová poslankyňa

Po zániku poslaneckého mandátu nastupuje do mestského zastupiteľstva nová poslankyňa

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Seredi Milanovi Buchovi zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 3 smrťou dňa 2.2.2021.
 
V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.
 
Na uvoľnené poslanecké miesto v mestskom zastupiteľstve v Seredi zasadne s platnosťou dňom vyhlásenia 8.2.2021 ako náhradníčka
 
Mgr. Marta Némethová
  ( SMER –sociálna demokracia)
 
Podľa výsledkov komunálnych volieb konaných dňa 10. novembra 2018 získala ako ďalšia v poradí 477 hlasov.
 
V zmysle  § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov novo nastúpený poslanec zloží sľub na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi, ktorého sa zúčastní. Po zložení sľubu sa  Mgr. Marta Némethová ujme výkonu funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi.
 
Po zániku poslaneckého mandátu nastupuje do Maestského zastupiteľstva nová poslankyňaPo zániku poslaneckého mandátu nastupuje do Maestského zastupiteľstva nová poslankyňa