Školské zariadenia spustili vyučovací proces

Školské zariadenia spustili vyučovací proces

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
V pondelok 8. februára Mesto Sereď po dlhšej prestávke otvorilo materské a základné školy pre prvý stupeň. Otvoreniu predchádzalo otestovanie všetkých učiteľov  a nepedagogických pracovníkov ako aj zákonných zástupcov detí, ktoré prejavili záujem do škôl nastúpiť. Ani jeden z testovaných osôb nemal pozitívny výsledok testu. Školské zariadenia budú dodržiavať prísne epidemiologické predpisy a dbať na bezpečnosť žiakov aj zamestnancov.
 
Ministerstvo školstva pri otváraní školských zariadení myslelo najmä  na  prvákov v základných školách, ktorí sa musia učiť čítať a písať na diaľku,  na žiakov, ktorých rodičia musia chodiť do práce  ale aj na deti, ktoré sa v materských školách  pripravujú na školskú dochádzku.
 
Rodičia, ktorí nevlastnia negatívny test na koronavírus alebo majú obavy z nákazy sa  mohli  slobodne rozhodnúť, či svoje dieťa dajú do školy alebo bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní.
 
Štatistika po prvom dni hovorí, že :
 
do Materskej školy na  Komenského ulici nastúpilo 48 % detí 
do Materskej školy D.Štúra to nastúpilo 59 % detí
do Základnej školy J.A.Komenského nastúpilo na prvý stupeň 75 % žiakov 
do Základnej školy J.Fándlyho nastúpilo na prvý stupeň 70 % žiakov
 
Okrem veľkého celonárodného Covid automatu sa budú školy riadiť vlastným semaforom. Znamená to, že ak v meste bude zlá epidemická situácia, prezenčné vyučovanie bude môcť byť opäť prerušené.  Predbežne platí aj to, že  blížiace sa jarné prázdniny budú podľa šéfa rezortu školstva v nezmenenom režime.
 
Samospráva mesta  vysoko oceňuje prácu riaditeľov, učiteľov, zamestnancov škôl, príslušníkov Mestskej polície a všetkých, ktorí pomohli v krátkom čase opäť naštartovať vyučovací proces a všetko zabezpečiť na bezproblémové otvorenie školských zariadení.
 
Školské zariadenia spustili vyučovací proces