Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 07.02.2021

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 07.02.2021

Mestský úrad     Krízový štáb mesta Sereď    
Otváranie škôl
 
Mesto Sereď vyšlo v ústrety svojim občanom a  preto pripravilo testovanie antigénovými testami, aby sa mohli 8.2.2021 otvoriť školy. Testovania sa zúčastnili zákonní zástupcovia žiakov, ktorí prejavili záujem navštevovať školy a školské zariadenia v meste Sereď a zamestnanci škôl a školských zariadení. Ani jeden z testovaných nemal pozitívny výsledok testu.
Výsledky z posledných troch kôl testovania v meste Sereď:
1.kolo 1,83% pozitívnych,
2.kolo 1,44% pozitívnych,
3.kolo 1,39% pozitívnych,
Mesto Sereď zabezpečilo otestovanie zamestnancov a zákonných zástupcov. V súlade s rozhodnutím ministra školstva otvára Základnú školu Jana Amosa Komenského, Základnú školu Juraja Fándlyho, Materskú školu D. Štúra a jej elokované pracoviská, Materskú školu Komenského a jej elokované pracoviská Základnú umeleckú školu J. F. Kvetoňa od 8. februára 2021.
Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda ktorej zriaďovateľom nie je Sereď svoje triedy neotvorí.
Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 07.02.2021