Sereď otvára školy a predškolské zariadenia

Sereď otvára školy a predškolské zariadenia

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR  sa od pondelka 8. februára obnovuje vyučovací proces na školách a v školských zariadeniach. Neudeje sa tak ale v každom meste či obci. V súvislosti s Covid automatom ako aj po zhodnotení nepriaznivej epidemiologickej situácie môže Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnúť ponechať školy zatvorené.
 
Krízový štáb mesta Sered sa na základe výsledku pretestovania svojich občanov a odporúčania RÚVZ rozhodol po dôkladnom zvážení otvoriť  od 8. februára 2021
 
•  Základnú školu Jana Amosa Komenského
•  Základnú školu Juraja Fándlyho
•  Materskú školu D. Štúra a jej elokované pracoviská
•  Materskú školu Komenského a jej elokované pracoviská
•  Základnú umeleckú školu J. F. Kvetoňa.  
 
•  Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda ktorá je mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď svoje triedy neotvorí.
•  Špeciálna základná škola je tiež mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď a svoje triedy otvorí.
 
 
Mesto Sereď  vyšlo v ústrety svojim občanom a preto pripravilo všetko tak, aby školy a predškolské zariadenia mohli v pondelok otvoriť.  Jedným z krokov bolo  pretestovanie zákonných zástupcov žiakov ako aj všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení. Ani jeden z testovaných nemal pozitívny výsledok testu.
 
Výsledky z posledných troch kôl testovania v meste Sereď:
1.kolo 1,83% pozitívnych,
2.kolo 1,44% pozitívnych,
3.kolo 1,39% pozitívnych,
 
Na území mesta Sereď teda od 8. februára 2021 platí na školách nasledovné:
 
Žiaci 2. stupňa pokračujú vo vzdelávaní podľa platného rozvrhu dištančného vzdelávania.  
 
Žiaci 1. stupňa môžu nastúpiť na prezenčné vzdelávanie.  Na základe aktuálnej legislatívy sa vyučovania v škole môžu zúčastňovať iba deti pretestovaných rodičov alebo rodičov, ktorí majú doklad o výnimke. Ak sa rozhodnete, že Vaše dieťa do školy nenastúpi (nemáte test alebo máte obavy), je potrebné, aby ste kontaktovali triednu učiteľku ohľadom spôsobu vzdelávania.
Rodičia musia zabezpečiť deťom na každý deň čisté rúška.  Počas práce budú mať všetci zamestnanci respirátory typu FFP2 a podľa uváženia aj ochranné rukavice. Všetci zamestnanci budú disponovať negatívnym testom, v zmysle aktuálnych pokynov. Školy budú dbať na zvýšenú dezinfekciu a čistotu priestorov.
 
Epidemiologické predpisy musia rodičia i žiaci dodržiavať aj mimo školy. V čase lockdownu nie je dovolené navštevovať sa medzi domácnosťami a na vychádzanie z domu sa vzťahujú obmedzenia. Medzi pedagógmi školy a ich rodinnými príslušníkmi sú aj rizikové osoby z pohľadu veku a zdravotného stavu, preto vás prosíme o zodpovedný prístup.
 
Sledujte webové stránky škôl a ich sociálne siete, kde nájdete všetky podrobné informácie.
Sereď otvára školy a predškoslké zariadenia