Inštruktážne video: Ako sa po novom zbavovať kuchynských odpadov

Inštruktážne video: Ako sa po novom zbavovať kuchynských odpadov

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková    
Čo s kosťami po nedeľnom obede? Vysypte ich do hnedej nádoby pri kontajneroch. A nielen kosti, ale aj šupky zo zemiakov, zvyšky nedojedeného jedla, škrupiny z vajíčok, staré pečivo, akékoľvek pokazené jedlo, proste všetok odpad z kuchyne rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Do nových nádob patrí aj odpad z domácich rastlín, alebo napríklad aj chumáče z kefy na vlasy.
 
Ako by mohlo vyzerať ideálne separovanie a odovzdávanie bioodpadov vo vašej domácnosti vám prinášame v nasledovnom videu od spoločnosti Fidelity Trade s.r.o., ktorá službu pre Seredčanov zabezpečuje.
 
Kde už vznikli nové zberné miesta?
Nám. Slobody 28/3 (stojisko číslo 4), Garbiarska 49/48 (č. 6), Garbiarska 51/57 (č. 9), Novomestská 43 (č. 10), Mlynárska 38 (č. 16), Cukrovarská 145/3 (č. 22), Cukrovarská 147/7 (č. 24), Fándlyho 745 (č. 26), Fándlyho 754/22 (č. 30), Fándlyho 755/23 (č. 31), D.Štúra 761 (č. 34), D. Štúra 760 (č. 37), D. Štúra 758/3 (č. 38), Cukrovarská 758 (č. 41), Cukrovarská 757 (č. 47), D. Štúra 1010 (č. 51), Legionárska 2998 (č. 57), Jesenského 1114/52 (č. 62), Jesenského 1113/50 (č. 63), Dolnomajerská č. 4471 (č. 66), Dolnomajerská 1129/22 (č. 68), Dolnomajerská 1131 (č. 70), A. Hlinku 3044/15 (č. 74), Hornomajerská 3046/12 (č. 76), Čepeňská 1211/15 (č. 80), Spádová 1144 (č. 86), Kukučínová (č. 91), Kukučínová (č. 93).
 
Ak ste si svoje kontajnerové stojisko v zozname nenašli, použite to najbližšie k vášmu domovu. Nové zberné miesta budú postupne pribúdať nielen pri činžiakoch, ale aj pri rodinných domoch. O povinnosti ekologického zbavovania sa kuchynských odpadov rozhodlo Ministerstvo životného prostredia SR.
-----------------------
Aktualizácia: 
Do komentára nižšie môžete prispieť svojou radou, či fotkou, ako sa vy osobne zapájate do odovzdávania kuchynských odpadov v meste Sereď. Prípadne ak bývate na rodinnom dome a máte možnosť kompostovať, ukážte ostatným Seredčanom, ako kompostujete a zhodnocujete svoj odpad v záhrade.
 
-----------------------
Aktualizácia 2:  
Do kontajnerového stojiska na Námestí Slobody 28/3 (č. 4) bude hnedá nádoba umiestnená dodatočne v priebehu týždňa od 8. do 12.februára.
 
-----------------------
Aktualizácia 3: 
Ani kompostovateľné ani žiadne iné sáčiky propagované ako ekologické a rozložiteľné nepatria do hnedých nádob. Pre lepšiu hygienu radšej položte papier na spodok kyblika, ktorý spolu s odpadom môžete vysypať do hnedej nádoby. 
 
 
Inštruktážne video: Ako sa po novom zbavovať kuchynských odpadovInštruktážne video: Ako sa po novom zbavovať kuchynských odpadov