Ďalšie voľné termíny na víkendové testovanie

Ďalšie voľné termíny na víkendové testovanie

Zdravie     Iveta Tóthová    
Mesto Sereď oznamuje uvoľnenie ďalších termínov na víkendové testovanie.  Testovacie miesta sú určené výlučne pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Sereď, čo bude tentoraz kontrolovať mestská polícia.  Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste Sereď, sa môžu otestovať v kasárňach, resp. na iných odberných miestach mimo Serede.
 
 
ZŠ J.A.Komenského                                       objednanie - rezervačný systém
 
ZŠ Juraja Fándlyho                                          objednanie - rezervačný systém
 
Mestský úrad                                                   objednanie - rezervačný systém
Ďalšie voľné termíny na víkendové testovanie