Rodák zo Serede - Bert Klug oslavuje životné jubileum

Rodák zo Serede - Bert Klug oslavuje životné jubileum

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Bert Klug je najstarší žijúci rodák zo Serede, ktorý prežil holokaust.
V týchto dňoch sa dožíva krásnych 99 rokov.
 
Narodil sa v roku 1922 v miestnej židovskej komunite v Seredi. Vychodil základnú päťročnú školu. Ako dvanásťročného ho rodičia zapísali na Masarykovo gymnázium v Bratislave, s dôrazom získania slovenského vzdelania. V roku 1940, na základe slovenskou vládou prijatých protižidovských opatrení, bolo odobraté Židom právo na štúdium na všetkých vzdelávacích inštitúciách od základnej školy až po univerzitu.
 
Počas druhej svetovej vojny bol deportovaný do tábora Sereď na výkon rôznych prác. Tu strávil dva roky. V polovici roka 1944 ho spolu s ďalšími väzňami dočasne vyslali pracovať na starobinci v Novom Meste nad Váhom, odkiaľ sa mu podarilo ujsť. Keď sa dopočul o vypuknutí povstania, rozhodol sa zapojiť do bojov. Jeho rodičov: Oskara, Sáru a sestru Lise medzitým deportovali zo Slovenska do nemeckých koncentračných táborov. Konca vojny sa dožila len Lise.
 
Po potlačení povstania žil Bert Klug v ilegalite v Bratislave. Koncom februára 1945 ho zatklo gestapo a bol opäť deportovaný do tábora v Seredi. Pri jednom z ďalších vagónových transportov sa mu znova podarilo ujsť.  Po strastiplných udalostiach sa v roku 1945 vrátil do oslobodenej Serede.
 
Manželka Berta Kluga Eva rod. Dymová bola taktiež deportovaná do tábora v Seredi. Tu sa dvaja mladí ľudia spoznali. Hoci sa na čas ich cesty rozišli,  Eva a Bert sa opäť stretli v Seredi po skončení vojny. O dva roky sa zosobášili v Bratislave. Berta vzali na Lekársku fakultu Univerzity Komenského, štúdium však dokončil až po emigrácii do Austrálie. Od roku 1955  vlastnil súkromnú ambulanciu všeobecného lekára. Následne pôsobil vo funkcii lekár špecialista v psychiatrickej liečebni Sundbery. Od roku 1966 pracoval na klinike Child Guidence v Brisbane. Následne si otvoril súkromnú psychiatrickú ambulanciu pre dospelých. Ako hosťujúci psychiater pôsobil v Royal Brisbane Hospital a Repatriation Genesel Hospital.
 
Dr. Bert Klug získal ocenenie „Čestné občianstvo mesta Sereď“. Aj vo veku 99 rokov má veľmi živý záujem o dianie na Slovensku a ešte viac v Seredi. S veľkou pozornosťou dodnes číta články o Slovensku a Seredi obzvlášť. V jednom z rozhovorov povedal: "Mám pocit, že som prežil dobrý život, s výnimkou obdobia holokaustu a straty rodiny. Najmä moje 70-ročné manželstvo s Evou, ktorá bola úžasnou manželkou, matkou a babičkou.“ 
Manželka Eva zomrela ako 92 ročná.  Všetci synovia Sereď navštívili, podobne aj väčšia časť vnúčat.  Preto je pochopiteľné, že celá rodina pozná slogan prezentovaný Dr. Klugom: Sereď je centrum vesmíru.
 
Bertovi Klugovi k životnému jubileu v mene občanov mesta Sereď zablahoželal aj primátor Martin Tomčányi so slovami:
 
"Dovoľte mi, aby som Vám k jubileu - krásnych 99 rokov, poprial všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia a pohody v kruhu Vašej rodiny.“
 
 
 
Rodák zo Serede, Čestný občan mesta Sereď - Bert Klug oslavuje životné jubileumRodák zo Serede - Bert Klug oslavuje životné jubileum