Ako vybaviť na mestskom úrade požadované náležitosti počas ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
Mesto Sereď oznamuje občanom, že z dôvodu Zákazu vychádzania je vchod na Mestský úrad  minimálne do 8.2.2021 zatvorený. Prosíme občanov o prioritné využívanie mailovej komunikácie na adrese mu@sered.sk, podatelna@sered.sk alebo telefonickej komunikácie. Úradné hodiny mestského úradu sú nezmenené:
 
Pondelok        8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00
Utorok            8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00
Streda             8,00 – 12,00  a  13,00 – 17,00
Štvrtok            8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00
Piatok             8,00 – 12,00
 
Kontakty na Mestský úrad v Seredi sú tu: https://www.sered.sk/s173_kompletny-zoznam-kontaktov
 
Spojovateľka  031/789 2392                                     Tel. ústredňa 031/789 2094
Primátor mesta: 0905 601 174                                  Zástupca primátora mesta: 0905 592 707
Organizačné oddelenie, matrika: 0905 556 879       Oddelenie rozvoja mesta: 0905 556 880
Oddelenie životného prostredia:  0907 736 841       Právny a majetkový referát: 0951 152 829, 0907 642 167
Údržba mesta Sereď: 0918 815 726                          Finančné oddelenie: 0918 450 855
Oddelenie územného plánovania a  stavebného poriadku: 0907 642 166
Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu: 0918 450 853
 
Nakladanie s majetkom, rybárske lístky, povolenia na predaj či iné právne veci: – viac sa dočítate v článku: http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2021-01-05-informacia-pre-obcanov-pravnicke-osoby-a-fyzicke-osoby-k-vybavovaniu-nasledovnej-agendy-pravneho-a-majetkoveho-referatu-msu-sered
 
Zber separovaných komodít od rodinných domov FEBRUÁR 2021:
 
·         Sklo – v stredu 3.2.2021
·         Plasty, kovy, tetrapaky -  stredu 10.2. a stredu 24.2.2021
·         Papier – vo štvrtok 11.2. a vo štvrtok 25.2.2021
 
ZBERNÝ DVOR je otvorený pre verejnosť nasledovne:
 
o    utorok            v čase   7:00 - 15:30
o    streda             v čase   7:00 - 15:30
o    štvrtok           v čase   7:00 - 15:30
o    piatok            v čase   7:00 - 16:00
o    sobota            v čase   7:00 - 12:00
 
Obrady – pohreby, krsty, svadby – sa môžu konať len za účasti maximálne  6 ľudí.
 
Poplatok za nájom hrobového miesta je možné uhradiť poštovou poukážkou na pošte, bankovým prevodom alebo vkladom na účet mesta v banke: SK74 0900 0000 0002 0350 5156, variabilný symbol je číslo zmluvy.
 
Sedenia komisií MsZ – všetky vo veľkej zasadačke MsÚ a s pripravovaným LIVE prenosom. Časy sú zatiaľ orientačné a určí ich predseda komisie v pozvánke :
 
·         Legislatívno právna                           02.2.2021 o 16,30 hod
·         Školská, športová a bytová komisia 08.2.2021 o 15,30 hod
·         Rozvoj mesta a živ. prostredia           08.2.2021 o 17,30 hod
·         Sociálna a kultúrna                            09.2.2021 o 16,30 hod
·         Finančná a majetková                        10.2.2021 o 17,10 hod
·         Legislatívno právna                           16.2.2021 o 16,30 hod
 
Rokovanie mestského zastupiteľstva 18.2.2021
 
Elektronické samosčítanie obyvateľov alebo ich sčítanie elektronicky pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti, sa bude realizovať od 15.2.2021 do 31.3.2021.