Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

Mestský úrad     Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď    
S hlbokým zármutkom oznamujem, že dňa 2.februára 2021 nás vo veku nedožitých 57 rokov opustil
náš poslanec Mestského zastupiteľstva v Seredi
pán Milan Buch.
 
Česť jeho pamiatke.
 
 
 
 
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
Smútočné oznámenie