Osvetlenie im prinieslo pokojnejší spánok

Osvetlenie im prinieslo pokojnejší spánok

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Mesto, to nie sú len sídliská v centre, ale mesto sú aj menej obývané ulice. Medzi také v Seredi patrí aj ulica Starý most, kde sa nachádza iba niekoľko rodinných domov. Hoci aj títo obyvatelia majú právo na pokojný život, veľmi si ho užívať nemohli.  Verejné osvetlenie, ktoré sa tu nachádza nebolo postačujúce, aby osvetlilo tmavé miesta okolo brodu.  Vo večerných hodinách sa v blízkosti domov schádzali rôzne skupiny osôb, ktoré tu robili často krik a neporiadok. Ľudia sa necítili bezpečne a to najmä v jesennom a zimnom období, keď sa stmieva podstatne skôr.
 
Preto obyvatelia adresovali primátorovi prosbu o nainštalovanie osvetlenia, ktoré by presvetlilo brehy Váhu a okolitú zeleň.  O niekoľko dní bol na ulici nainštalovaný halogénový reflektor. Obyvatelia veria, že to odradí indivíduá od rôznych výtržností, ktoré tu vykonávali a aj prostredníctvom novín ďakujú za  rýchle vybavenie ich požiadavky.
Osvetlenie im prinieslo pokojnejší spánokOsvetlenie im prinieslo pokojnejší spánokOsvetlenie im prinieslo pokojnejší spánok