Prerušenie dodávky teplej vody

Prerušenie dodávky teplej vody

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Stavebné bytové družstvo Sereď oznamuje obyvateľom Pažitnej ulice a prípadne aj ďalšich dotknutých bytových domov, že z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí bude v piatok 29. januára od 8:00 hodiny prerušená dodávka teplej vody, ktorá potrvá do odstránenia závady.
 
Stavebné bytové družstvo Sereď sa za vzniknutú situáciu ospravedlňuje.
Prerušenie dodávky teplej vody