Múzeum predstavilo knihu Holokaust na Slovensku - Seredské svedectvá

Múzeum predstavilo knihu Holokaust na Slovensku - Seredské svedectvá

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. januára. V rovnaký deň v roku 1945 Červená armáda oslobodila koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau. Za päť rokov existencie putovali do tohto tábora transporty z rôznych kútov Európy a väčšina z prichádzajúcich ľudí skončila v plynových komorách. Auschwitz-Birkenau sa stal symbolom utrpenia, hrôz a násilia, ktoré v ňom bolo za tie roky páchané.
 
Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí pri pripomienke  Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu predstavilo verejnosti knihu s názvom Holokaust na Slovensku – Seredské svedectvá. Informovala o tom Kristína Svrčková z Múzea holokaustu.
 
Hlavným prínosom publikácie, ktorej autormi sú Martin Korčok a Matej Beránek, je fakt, že poskytne metodický materiál pre učiteľov, ktorý môžu použiť v praxi. Veríme, že náš počin výrazne prispeje k povedomiu a vzdelávaniu nielen mládeže, ale aj širokej verejnosti o holokauste a ľudských právach. Ako v nej napísal Martin Korčok: „Spomienky tých, čo prežili holokaust, sú pre nás všetkých dôležitým mementom. Príbehy, v ktorých vám prinášame ich spovede a osobné svedectvá, ľudstvu pripomínajú fakt, že poznaním svojej minulosti môžeme ovplyvniť budúcnosť. Tak, aby ďalšie generácie pochopili, že zabudnúť je to najhoršie.“
 
Prvá časť publikácie pojednáva o holokauste na území Slovenska, prenasledovaní židov počnúc rokom 1938 až do roku 1945. Opisuje diskrimáciu židovského obyvateľstva vo verejnom živote, spôsob, akým prichádzali o ľudské práva a do čoho to vyústilo. Druhá časť - Seredské svedectvá bola pripravená s preživšími. Približujú životné príbehy tých, ktorí boli spolu s rodinnými príslušníkmi väznení priamo v pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi, v ktorého priestoroch v súčasnosti Múzeum holokaustu sídli. Odtiaľ boli buď deportovaní alebo sa ukrývali. "Spomienky tých, čo prežili holokaust, sú pre všetkých dôležitým mementom. Ich spovede a osobné svedectvá pripomínajú fakt, že poznaním svojej minulosti môžeme ovplyvniť budúcnosť. Tak, aby ďalšie generácie pochopili, že zabudnúť je to najhoršie," uviedol Korčok. Doplnil, že múzeum venuje špeciálnu pozornosť edukácii najmä mladej generácie. "Kniha je rozšírená o metodický materiál, vzdelávacie listy, ktoré pedagógom priamo poskytujú podklad na výučbu na hodinách. Ak ho budú používať, už si nemusia nič vyhľadávať, je to presne vyrátané na vyučovaciu hodinu na 45 minút. My sme tam zhrnuli všetko, čo je dôležité," informoval vedúci múzea. Korčok tiež vyzdvihol skutočnosť, že prvýkrát spolupracovali s expertmi z Izraela, s ktorými má nadviazanú spoluprácu Ústredný zväz židovských náboženských obcí.
 
Múzeum holokaustu v Seredi si zároveň pripomína päť rokov od svojho otvorenia. Pri tejto príležitosti sprístupní verejnosti na svojej facebookovej stránke fotografickú výstavu Päť rokov Múzea holokaustu v Seredi, ktorá mapuje aktivity inštitúcie od jej otvorenia. Súčasťou výstavy je uvedenie pamätanej bankovky.
 
Múzeum holokaustu vydalo knihu Holokaust na Slovensku - Seredské svedectváMúzeum holokaustu vydalo knihu Holokaust na Slovensku - Seredské svedectváMúzeum holokaustu vydalo knihu Holokaust na Slovensku - Seredské svedectváMúzeum holokaustu vydalo knihu Holokaust na Slovensku - Seredské svedectvá