Mestská knižnica v Seredi opäť otvára svoje priestory

Mestská knižnica v Seredi opäť otvára svoje priestory

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Od stredy Úrad verejného zdravotníctva SR opäť povolil otvorenie knižníc. Od 1. februára otvára svoje priestory aj  Mestská knižnica v Seredi.
 
Pri vstupe do priestorov knižnice je potrebné ale dodržiavať opatrenia.  Najzákladnejšie je  mať prekryté dýchacie cesty rúškom. "Ďalej sa návštevník musí preukázať  negatívnym výsledkom PCR alebo AG  testu vykonaného od 18. januára alebo sa preukázať dokladom o prekonaní ochorenia COVID nie starším ako tri mesiace, dokladom o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021 či dokladom o výnimke z testovania," vymenoval ÚVZ.
 
Počet návštevníkov v jednom okamihu však nesmie prekročiť v knižnici koncentráciu jeden zákazník na 15 m2. Toto opatrenie neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Ak plocha knižnice určenej pre návštevníkov nedosahuje 15 m2, v knižnici sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 návštevník.
 
Knižnice sú taktiež povinné zabezpečiť dodržiavanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre. Zároveň sa návštevníkom zakazuje konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach knižnice, či v jej blízkosti.
 
Mestskú knižnicu nájdete v budove Domu kultúry na prvom poschodí. V prípade otázok môžete volať na tel : 0911 424 081 alebo písať na e-mail : msksered@gmail.com
  
 
Mestská knižnica v Seredi opäť otvorená