Poštová banka otvorila v Seredi novú pobočku

Poštová banka otvorila v Seredi novú pobočku

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Poštová banka v Seredi otvorila na nám. Slobody novú pobočku. Prvých klientov vo svojich priestoroch privítala 25. januára 2021.
 
Banka bude otvorená v pracovných dňoch od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 12:00 a od  13:00 do 17:00 hodiny.
 
Ako naše noviny informovala hovorkyňa Lýdia Žáčková, pobočka Poštovej banky v budove Slovenskej pošty zostáva naďalej zachovaná.
 
Poštová banka, a.s. je banka so sídlom na území Slovenska. Banka patrí medzi 5 najväčších bánk na Slovensku. Je známa tým, že dovoľuje svojim majiteľom účtov disponovať aj cez pošty a nie len cez pobočky banky.
Poštová banka ako akciová spoločnosť začala svoju činnosť 1. januára 1993. Jej história však siaha do roku 1918, kedy vznikol z pražskej pobočky viedenskej Poštovej sporiteľne samostatný peňažný ústav – Poštový úrad šekový. V roku 2000 Poštová banka podpísala dlhodobú zmluvu o vzájomnej spolupráci so Slovenskou poštou. Od tohto obdobia Poštová banka a Slovenská pošta spolupracujú ako zmluvní strategickí partneri v oblasti predaja vybraných bankových produktov a služieb na poštách v rámci spoločnej marketingovej koncepcie.
Poštová banka otvorila v Seredi novú pobočku