Máte v rodine seniora nad 85 rokov? V galantskej nemocnici už očkujú túto skupinu obyvateľov

Máte v rodine seniora nad 85 rokov? V galantskej nemocnici už očkujú túto skupinu obyvateľov

Zdravie     Iveta Tóthová    
V galantskej nemocnici bolo dosiaľ zaočkovaných približne 400 zamestnancov na ochorenie COVID. Spolu so zdravotníkmi z regiónu nemocnica zaočkovala vyše 900 ľudí. Aktuálne očkuje policajtov a zamestnancov DSS a stále pokračuje v očkovaní zdravotníkov z regiónu.
 
Od pondelka 25. januára spúšťa nemocnica aj vakcináciu seniorov nad 85 rokov. Táto skupina obyvateľov patri do II. fázy vakcinácie. Ak máte v rodine osobu v tejto vekovej kategórii, môže sa teda nechať zaočkovať v galantskej nemocnici.  Seredčania tak nemusia cestovať do vzdialenejšich miest.
 
Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocnici Svet zdravia Galanta sa môžu určené skupiny ľudí prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk.
 
"Očkovanie v galantskej nemocnici sa bude dočasne konať vo vakcinačnom centre v priestoroch oddelenia hematológie a transfúziológie na druhom poschodí hlavnej budovy, neskôr od 1. februára pri ambulancii pneumológie a ftizeológie. Pripravené sú dve ambulancie, v rámci ktorých sa bude očkovať na dvoch miestach, s celkovou týždennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 780 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 9.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.45 hod." povedala pre naše noviny Jana Fedáková za ProCare a Svet zdravia
 
Aktuálne je na stránke www.korona.gov.sk otvorené prihlasovanie pre:
-zdravotníckych pracovníkov
-študentov zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom
-zamestnancov obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici
-zamestnancov zariadenia sociálnych služieb (napríklad domova sociálnych služieb)
-terénnych sociálnych pracovníkov
-zamestnancov nemocnice, ktorí prichádza do kontaktu s pacientom
-zamestnancov záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom
-zamestnancov mobilného odberného miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou-
-osoby nad 85 rokov
-osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb
 
Nemocnica vysvetľuje, že pred očkovaním musí registrovaný žiadateľ vedieť preukázať fakt, že do tejto skupiny patrí (napr. potvrdením o zamestnaní, či služobným preukazom) a túto skutočnosť potvrdiť podpísaním čestného vyhlásenia. Termín na podanie druhej dávky vakcíny mu bude pridelený automaticky.
 
Po nahlásení sa na termín nemocnica následne na základe dopytu objednáva daný počet vakcín.
 
Po príchode do vakcinačného centra, respektíve ambulancie zotrvá registrovaný žiadateľ v čakárni. Po vykonaní všetkých náležitých úkonov sa pristúpi k samotnej vakcinácií. Po tomto kroku je potrebné, aby pacient počkal na pozorovanie približne 15 minút v čakárni. U rizikových skupín je táto doba predĺžená na 30 minút.
 
Požiadavka o očkovanie, bude postupne rozširovaná o ďalšie skupiny osôb a to podľa povolaní, rizika veku a zdravotného stavu.
 
 
Máte v rodine seniora nad 85 rokov? V galantskej nemocnici už očkujú túto skupinu obyvateľov