Havária na vodovodnom potrubí v Hornom Čepeni

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. informuje, že dňa 22. januára v ranných hodinách došlo v Seredi časť Horný Čepeň k havárii na vodovodnom potrubí. Z tohto dôvodu môže dôjsť k zmene v prerušení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu. Pracovníci na odstránení poruchy pracujú.
 
Počas napúšťania verejného vodovodu a uvádzania do opätovnej prevádzky môže dôjsť ku dočasnému zakaleniu vody. Po ukončení odstávky vykonávajú pracovníci vodárenskej spoločnosti preplachovanie potrubia verejného vodovodu. Aj napriek vykonaným opatreniam sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do vodovodnej prípojky, ak odberateľ otvorí vodovodný kohútik skôr, ako je ukončené preplachovanie vodovodného potrubia. V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z vodovodnej prípojky vypustiť cez vodovodnú batériu. Náhradné zásobovanie cisternami alebo výtokovým stojanom je poskytované v závislosti na dobe trvania odstávky, počte dotknutých obyvateľov a v závislosti na poveternostných podmienkach.