Úprava cestovných poriadkov na prázdninový režim

Úprava cestovných poriadkov na prázdninový režim

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda oznamujeme, že s platnosťou od 18.1.2021 dochádza k úprave režimu cestovných poriadkov na PRÁZDNINOVÝ. Zmena bude platiť do odvolania. Dotknuté linky nájdete na webe tu: https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok-zmeny
 
Naďalej platí podmienka ochrany cestujúcej verejnosti a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.
 
Zároveň si Vás SAD dovoľuje požiadať o:

  - maximálne uprednostňovanie bezhotovostnej platby (dopravnej karty), čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
 
  - maximálne využívanie možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty, pričom dostupnosť kreditu môže nastať až o 24 hod. a dopravná karta, resp. kredit sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse dopravcu, u ktorého bol vklad realizovaný,
 
  - sledovaniej webovej stránky, ktorá informuje o prípadných zmenách.
 
 
Úprava cestovných poriadkov na prázdninový režim