Od začiatku "červenej prevádzky" prijala nemocnica v Galante 201 COVID pacientov

Od začiatku "červenej prevádzky" prijala nemocnica v Galante 201 COVID pacientov

Zdravie     Iveta Tóthová    
Nemocnica Svet zdravia v Galante poskytuje od 7. januára 2021 zdravotnú starostlivosť iba pre COVID pacientov. Pre akútne stavy v prevádzke ostal urgentný príjem, oddelenie pediatrie s pohotovosťou a nemocnica vykonáva aj pôrody ale iba v akútnom režime.
 
Aktuálne je v nemocniciach na Slovensku hospitalizovaných 3 273 pacientov s podozrením na COVID, z nich má ochorenie potvrdené 3 049 ľudí. Na JIS je 251 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 279 osôb.
 
Nemocnicu Svet zdravia Galanta navštívil v piatok 15. januára 2021 aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva SR Peter Stachura. Aktívne viedol diskusiu o potrebách nemocnice a osobne navštívil oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, na ktorom sa liečia pacienti s ochorením COVID-19.
 
Personál pracuje pod vedením pani primárky Dagmar Bodákovej. “Mimoriadne oceňujem obetavosť personálu, lekárov, sestier, zdravotníckych asistentov a sanitárov, ktorí sa starajú o pacientov s ochorením COVID-19,” povedal Peter Stachura.
 
Situácia v regióne je naďalej vážna a bude si vyžadovať ďalšiu reprofilizáciu lôžok. Galantská nemocnica síce disponuje voľnými lôžkami, no tie sú v závislé od personálnych možností nemocnice a materiálno-technického zabezpečenia. Dnes na 132 reprofilizovaných COVID lôžkach leží 114 pacientov. Z toho 8 na umelej pľúcnej ventilácii.
 
Od začiatku „červenej“ prevádzky  nemocnica prijala 201 COVID pacientov. Za ten čas 47 bolo prepustených a žiaľ 45 exitovalo. Vedenie nemocnice prisľúbilo, že bude hľadať ďalšie možnosti navýšenia počtu reprofilizovaných lôžok v rámci nemocnice. Do konca nastávajúceho týždňa prisľúbili reprofilizovať ďalších 20 lôžok.
Od začiatku Od začiatku Od začiatku Od začiatku