Špeciálna základná škola vymaľovala priestory

Špeciálna základná škola vymaľovala priestory

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Špeciálna základná škola v Seredi nezaháľa ani počas „pandemického voľna“.  Firma LUMIMI s.r.o. zo Serede vykonala maliarske a natieračské práce interiérových priestorov v budove na Komenského ulici. Práce odsúhlasil Okresný úrad v Trnave ako zriaďovateľ školy. Riaditeľka školy Jarmila Žilecká vyjadrila radosť z vynovených priestorov a verí, že tento krok ocenia ja žiaci, ktorí sa tak po otvorení škôl vrátia do čistých a útulných tried.
 
Príjemne prostredie v triedach pozitívne pôsobí na rozvoj žiakov a podnecuje v nich chuť do učenia. To je v prípade žiakov na tejto škole veľmi dôležité. Špeciálna základná škola totiž poskytuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov s mentálnym postihnutím vo všetkých variantoch. Z ôsmych tried je päť určených pre ľahko mentálne postihnutých žiakov vzdelávaných podľa variantu A. Tri triedy školy sú určené pre stredne a ťažko mentálne, prípadne kombinovane  postihnutých žiakov vzdelávaných podľa variantu B a C, tiež pre žiakov s individuálnym vzdelávacím programom. Žiaci školy majú trvalý pobyt v Seredi a priľahlom okolí. Vzdelanie škola poskytuje aj chovancom DeD Sereď, klientom DSS Šintava a DSS Štrkovec.
Špeciálna základná škola vymaľovala priestoryŠpeciálna základná škola vymaľovala priestoryŠpeciálna základná škola vymaľovala priestoryŠpeciálna základná škola vymaľovala priestoryŠpeciálna základná škola vymaľovala priestoryŠpeciálna základná škola vymaľovala priestoryŠpeciálna základná škola vymaľovala priestoryŠpeciálna základná škola vymaľovala priestory