Seredskí ženisti postavili premostenie cez Hornád

Seredskí ženisti postavili premostenie cez Hornád

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Dvadsať vojakov zo Ženijného práporu Sereď, spolu s hasičmi Záchrannej brigády HaZZ v Humennom, vybudovali provizórne premostenie cez rieku Hornád, medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. Pôvodný most pre havarijný stav uzavreli ešte v auguste minulého roka a v októbri došlo k jeho zrúteniu. Most sa zlomil približne v tretine svojej dĺžky. Provizórna konštrukcia dočasne nahradila pôvodný most a opäť umožnila prejazd vozidiel. Most zapožičala Okresnému úradu  Správa štátnych hmotných rezerv.
 
Výstavba mosta trvala 14 dní. Od ministra obrany SR Jaroslava Naďa  dostali ženisti zo Serede verejnú pochvalu. Prezident HaZZ Pavol Mikulášek označil niekoľkodňovú prácu za náročný projekt: „Pre hasičov bola udalosť takéhoto charakteru výzvou, akú doposiaľ nerealizovali. Príslušníci zo záchrannej brigády v spolupráci s vojakmi dokázali za 14 dní vybudovať premostenie a odstrániť tak problém, ktorý miestnych občanov trápil niekoľko mesiacov. Oceňujem najmä odhodlanosť a všestrannú odbornosť príslušníkov spojenú s efektivitou, vďaka čomu som presvedčený o schopnosti HaZZ plniť úlohy akýchkoľvek náročností a rozsahov – najmä pokiaľ ide o pomoc občanom.“
 
Seredskí ženisti stavajú premostenieSeredskí ženisti stavajú premostenieSeredskí ženisti stavajú premostenieSeredskí ženisti stavajú premostenieSeredskí ženisti stavajú premostenieSeredskí ženisti stavajú premostenieSeredskí ženisti stavajú premostenieSeredskí ženisti postavili premostenie cez Hornád