Informácia pre občanov, právnické osoby a fyzické osoby k vybavovaniu nasledovnej agendy PRÁVNEHO A MAJETKOVÉHO REFERÁTU MsÚ SEREĎ

Mestský úrad     právny a majetkový referát    
Informácia pre občanov, právnické osoby a fyzické osoby k vybavovaniu nasledovnej agendy PRÁVNEHO A MAJETKOVÉHO  REFERÁTU MsÚ SEREĎ:
 
- žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom mesta Sereď (nájom, kúpa, vecné bremená),
- rybárske lístky,
- povolenia mesta Sereď na ambulantný predaj na dočasnom trhovom mieste na Parkovej ulici v Seredi (pri zámockom parku)  resp. ambulantný predaj,
- súhlasy a stanoviská mesta Sereď k umiestneniu prevádzky hazardných hier,
- poskytovanie bezplatnej právnej pomoci mestom Sereď.
 
Počas uzatvorenia Mestského úradu v Seredi pracuje právny a majetkový referát  v obmedzenom režime. Agenda referátu  je vybavovaná výhradne  telefonicky, e-mailom alebo zaslaním do  elektronickej schránky.
- Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci a predaj na dočasnom trhovom mieste na Parkovej ulici v Seredi (pri zámockom parku) sú až do odvolania pozastavené.
- O nových termínoch poskytovania právnej pomoci a o otvorení dočasného trhového miesta na Parkovej ulici v Seredi (pri zámockom parku) budú občania vopred informovaní.
- Rybárske lístky je možné vybaviť v rybárskom dome na  Čepeňskej ulici v Seredi.
- Súhlasy a stanoviská mesta k umiestneniu prevádzky hazardných hier sú vybavované na základe žiadostí zaslaním do elektronickej schránky mesta.
 
Zamestnancov právneho a  majetkového referátu je možné kontaktovať telefonicky  v úradných hodinách a e-mailom na týchto kontaktoch:
JUDr. Ing. Daniela Vargová, vedúca referátu
tel.: 0951 152 829, e-mail: daniela.vargova@sered.sk
 
Darina Nagyová, referentka
tel.: 0907 642 167, e-mail: darina.nagyova@sered.sk
 
V Seredi, 5.1.2021
Právny a majetkový referát MsÚ Sereď