Harmonogram zberu triedeného odpadu na 1. polrok 2021.

Harmonogram zberu triedeného odpadu na 1. polrok 2021.

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
Harmonogram zberu triedeného odpadu na 1. polrok 2021.