Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ zo dňa 2.1.2021

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ zo dňa 2.1.2021

Zdravie     Iveta Tóthová    
Dňa 2. januára zasadal krízový štáb mesta Sereď a prijal nasledovné opatrenia:
 
Mobilné odberné miesto na Kasárenskej ul. v Seredi je otvorené vždy v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 12:00 a od 12:45 do 18:00 hod.
 
Vchod na Mestský úrad v Seredi je do 24.01.2021 zatvorený.
 
Prosíme občanov o prioritné využívanie mailovej komunikácie alebo telefonickej komunikácie tu – týka sa to aj žiadosti o dotácie, daňové priznania k dani nehnuteľnosti, psa a iné.
 
Kontakty na Mestský úrad v Seredi:
 
Spojovateľka  031/789 2392  Tel. ústredňa 031/789 2094
Primátor mesta: 0905 601 174
Zástupca primátora mesta: 0905 592 707
Organizačné oddelenie: 0905 556 879
Oddelenie rozvoja mesta: 0905 556 880
Oddelenie životného prostredia:  0907 736 841
Oddelenie úz. plánovania a  stavebného poriadku: 0907 642 166
Finančné oddelenie: 0918 450 855
Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu: 0918 450 853
Právny a majetkový referát: 0951 152 829, 0907 642 167
 
Zberný dvor bude otvorený pre verejnosť od 7.1.2021 nasledovne:
 štvrtok 7.1.2021   v čase   7:00 - 15:30
 piatok 8.1.2021    v čase   7:00 - 16:00
 sobota 9.1.2021    v čase   7:00 - 12:00
 
a potom každý deň do odvolania nasledovne
 
 utorok            v čase   7:00 - 15:30
 streda             v čase   7:00 - 15:30
 štvrtok           v čase   7:00 - 15:30
 piatok            v čase   7:00 - 16:00
 sobota            v čase   7:00 - 12:00
 
Na civilných, či cirkevných obradoch ako pohreby, krsty či svadby sa môže zúčastňovať najviac 6 osôb.
Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ zo dňa 19 02.01.2021