Zámocký park príde o osem stromov, sú nebezpečné

Zámocký park príde o osem stromov, sú nebezpečné

Životné prostredie a príroda     Zuzana Slahučková    
Našťastie nejde o známe historické platany, ani orech čierny. Dve nebezpečné sofory museli byť vypílené ešte v decembri, päť javorov a jaseň vypília začiatkom januára. Ide pritom o veľmi dôležitý zásah, keďže stromy vykazovali extrémne narušenú statiku a boli prevádzkovo nebezpečné. Dokazuje to znalecký posudok, ktorý si mesto dalo vypracovať. „Stromy boli napadnuté drevokaznými hubami, čo je na prvý pohľad viditeľné len na niektorých kusoch, avšak vo vnútri stromov boli poškodené vo veľkom rozsahu. Kedykoľvek by mohlo prísť k ich zrúteniu,“ vysvetlila Katarína Navrátilová.
 
Štyri dni po Vianociach tak realizovala spoločnosť Emef green s.r.o. spílenie prvých dvoch stromov. „Seredské sofory už mali svoje odžité a predstavovali nebezpečenstvo pre okolie. Boli to statné stromy, ich spílenie nám trvalo celý deň a druhý deň sme venovali dočisteniu okolia výrubu,“ objasnil Michal Fülöp, konateľ spoločnosti. „Pílime a rúbeme hlavne nebezpečné a ťažko prístupné stromy, ako boli tieto dva. Spolupracujeme napríklad aj s bratislavským Starým Mestom, Petržalkou, či Poľným Kesovom a volajú nás k výrubom nebezpečných stromov aj do areálov škôl a škôlok,“ doplnil. Drevo stromov zo Zámockého parku bolo následne odvezené do areálu seredských kasární, kde bude využité pre potreby mesta.
 
Výrub zvyšných šiestich chorých stromov v parku bude mesto Sereď realizovať svojpomocne v prvej polovici januára 2021. Pôjde o päť javorov a jeden jaseň.
 
Odborné ošetrenie potrebuje aj populárny orech
 
Aj najznámejší seredský Orech čierny, asi 300-ročný mohutný strom, bude potrebovať v najbližšom období svoj odborný zákrok. „Kvôli zaisteniu stability koruny stromu bude realizovaná primeraná obvodová redukcia koruny a následne budú inštalované bezpečnostné väzby,“ uzavrela Katarína Navrátilová.
 
 
Zámocký park príde o osem stromov, sú nebezpečnéZámocký park príde o osem stromov, sú nebezpečné