Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.02.2021 do 31.03.2021

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.02.2021 do 31.03.2021

Mestský úrad     mestský úrad    
Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.02.2021 do 31.03.2021Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.02.2021 do 31.03.2021Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.02.2021 do 31.03.2021