Štátna polícia oslavuje sté výročie

Štátna polícia oslavuje sté výročie

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Tento rok si pripomíname sto rokov od vzniku štátnej polície. V prvopočiatkoch existovali v mestách iba mestské polície. Postupne ich činnosť prevzal štát a tak prišlo k zoštátneniu polície. Ako prvé vniklo 1. septembra 1920 Policajné riaditeľstvo v Bratislave. Vtedy ešte sídlilo v priestoroch mestskej radnice. Neskôr 25. decembra 1920 vzniklo Policajné riaditeľstvo aj v Košiciach.
 
Policajný prezident Peter Kovařík hovorí: „Vďačíme za to občanom, ktorí si po vzniku samostatného štátu uvedomili, že jej existencia je neodmysliteľnou súčasťou každého štátu. Plní nezastupiteľnú funkciu vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, aj boja proti zločinnosti.“
 
 
Zo začiatku mala štátna polícia naozaj zaujímavú agendu. Okrem bežnej policajnej práce viedla straty a nálezy a starala sa aj o záležitosti divadelné, verejných zábav, radovánok a „podívaných“. Polícia prešla dlhú cestu a v každej svojej etape reagovala na potreby danej doby.
 
Policajný prezident Peter Kovařík na záver dodáva: „Porovnaním sto rokov vývoja polície môžem povedať, že je Policajný zbor moderný bezpečnostný zbor, pripravený na boj aj s tou najzávažnejšou trestnou činnosťou vrátane jej organizovaných foriem. Verím, že sa vo svojom vývoji ani dnes nezastaví a bude neustále rásť, tak ako za sto rokov narástol do dnešnej podoby. Aby sme mohli každým rokom povedať, že je polícia zase o krok ďalej a dúfam, že minimálne o krok aj pred kriminalitou.“
 
Sto rokov teda polícia chráni verejný poriadok, bojuje proti trestnej činnosti, odhaľuje a objasňuje priestupky a trestné činy.  Tieto činnosti má v náplni práce aj Obvodné oddelenie PZ v Seredi. Do pôsobnosti seredských policajtov patria obce: Dolná Streda, Šintava, Váhovce, Vinohrady nad Váhom.
Štátna polícia oslavuje sté výročieŠtátna polícia oslavuje sté výročieŠtátna polícia oslavuje sté výročieŠtátna polícia oslavuje sté výročieŠtátna polícia oslavuje sté výročieŠtátna polícia oslavuje sté výročieŠtátna polícia oslavuje sté výročie