Čas Vianoc spája ľudí.

Čas Vianoc spája ľudí.

Mestský úrad     Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď    
Je veľa firiem, ale aj občanov, ktorí majú záujem v období pred a počas vianočných sviatkov pomôcť tým, ktorí to potrebujú, alebo nejakým spôsobom prejaviť svoju spolupatričnosť. Vítame každú takúto iniciatívu. Pozitívna spätná väzba a radosť obdarovaných obohatí a poteší aj nás, ktorí sa za mesto na takýchto akciách zúčastňujeme.
 
Pani Zuzana Barteková so svojimi priateľkami zorganizovali v našom meste zbierku „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Do zbierky prispievali občania mesta, zamestnanci mesta, základných škôl, ale aj firmy. Boli sme nápomocní. Krabíc bolo vyše 700 a tak sa ušlo nielen klientom v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj osamelým seniorom v meste a klientom odkázaným na opatrovateľskú službu. Bolo veľkou radosťou vidieť vďačnosť a radosť v očiach obdarovaných seniorov. A neboli to len seniori, ktorí sa mohli potešiť darčekom. Spoločnosť NMH Sereď venovala 4 notebooky pre deti zo sociálne odkázaných rodín na 2. stupni základnej školy.  Zareagovala aj spoločnosť I.D.C. Holding, ktorá deťom zo sociálne slabších rodín darovala počítačové zostavy, aby im uľahčili dištančné vzdelávanie. Radosť detí, ale aj ich rodičov bola veľká. Spoločnosť Amazon prispela inej skupine sociálne odkázaných. Zbierkou šatstva potešili ľudí bez domova, ale aj deti v Detskom domove. Spoločnosť FM Logistic potešila klientov DSS a firma BIC venovala darčeky špeciálnej škole i detskému domovu. Spoločnosť REBOD SK zase darovala rúška, ktoré sú té v tejto dobe tak potrebné. Ale nebola to len pomoc veľkých firiem, ale aj pomoc súkromných osôb, ľudí ktorí tiež prišli, aby niečo niekomu darovali. Niektorí sa prišli poďakovať a oceniť výsledky spolupráce. Každú pomoc pre ľudí si aj so svojimi spolupracovníkmi veľmi vážime.
 
Terajšia doba nie je len o pandémii. Aj keď ovplyvňuje naše životy zásadným spôsobom,  je stále vôkol nás viac toho dobrého a pozitívneho. To si treba všímať. Teším sa, že v našom meste je tak veľa ľudí ochotných pomáhať.
Ďakujem všetkým darcom, ktorí sa usilovali o spríjemnenie vianočných sviatkov pre tých, ktorí to potrebujú.
Čas Vianoc spája ľudí.Čas Vianoc spája ľudí.Čas Vianoc spája ľudí.Čas Vianoc spája ľudí.Čas Vianoc spája ľudí.Čas Vianoc spája ľudí.