Významné jubileum profesora Miroslava Danaja

Významné jubileum profesora Miroslava Danaja

Udalosti a ľudia     Ružena Šípková    
Začiatkom roka 2021 sa dožíva významného životného jubilea špičkový slovenský chirurg a výborný spisovateľ prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
            Narodil sa 1. januára 1946 v Dolnej Strede nad Váhom. V rokoch 1994 – 2017 bol prednostom Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave. V tom čase  dosiahol niekoľko prvenstiev v odborných chirurgických postupoch, mal podiel na organizovaní deviatich medzinárodných chirurgických zjazdov, často prednášal doma i v zahraničí a mal veľmi rozsiahlu publikačnú činnosť. Je členom niekoľkých odborných rád a komisií a získal mnoho vyznamenaní a ocenení. Od roku 1994 sa venuje aj pedagogickej práci. V súčasnosti je emeritným profesorom na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.
            Okrem povolania lekára je jeho vášňou aj literárna tvorba, pri ktorej, samozrejme, čerpá námety i zo svojich bohatých skúseností v oblasti medicíny. V roku 2008 vyšlo jeho prvé dielo – knižka aforizmov s názvom Niečím ťa možno liečim. Ako ďalšiu vydal zbierku básní Roztratená nahota (2009).  Básne z nej boli publikované aj v talianskom preklade. Jeho ďalšia knižka aforizmov a sentencií má názov OnaQjšia káva (2010). Neskôr mu vyšli tri knihy poviedok V pohode, dá sa (2011), Rátanie rán (2013) a Oči vlčích makov (2016). Svoje ďalšie knižky aforizmov a sentencií nazval Smiem si prisadnúť? (2012), Muž z mora (2017) a najnovšiu Figuríny neplačú (2020). Profesor Miroslav Danaj  sa teda, ako jeden z mála slovenských autorov, venuje písaniu krátkych literárnych útvarov a v tejto disciplíne patrí medzi ozajstných majstrov. V jeho umeleckej tvorbe sa zrkadlí veľmi vnímavý a ľudský prístup okorenený citlivým humorom. Je členom Spolku slovenských spisovateľov. S jeho aforizmami a sentenciami sa čitatelia pravidelne stretávajú aj na stránkach literárnych časopisov, ako sú napríklad Slovenské pohľady.
            Profesor Miroslav Danaj, napriek svojim mnohým životným úspechom, pristupuje k svojmu životu s veľkou pokorou, láskavosťou a skromnosťou. K lekárskej práci, k literárnej tvorbe i k ľuďom, s ktorými sa stretáva. (Veď ako konštatuje vo svojej najnovšej knižke: „Zdravotníci berú vlastný život s pokorou, lebo spoznali limity medicíny.“) Jeho celoživotná práca prináša ovocie: mnohí ľudia mu vďačia za prinavrátenie zdravia. K významnému životnému jubileu mu tiež prajeme hlavne pevné zdravie a mnoho vydarených príbehov – krátkych i dlhých, v živote i na papieri.
                        
Zdroj údajov: Miroslav Danaj – Muž z mora
                        Miroslav Danaj – Figuríny neplačú
Foto:               Miroslav Danaj – Figuríny neplačú
Významné jubileum profesora Miroslava Danaja