Seredská farnosť na vianočné sviatky rozšíri počet sv. omší

Seredská farnosť na vianočné sviatky rozšíri počet sv. omší

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Z dôvodu opatrení kvôli ochoreniu Covid-19 je v súčasnosti možné navštíviť kostol iba v obmedzenom počte. Veriaci môžu obsadiť len štvrtinu miest na sedenie, je potrebné sedieť v každom druhom rade a zároveň ak nie ste z jednej domácnosti, treba nechať voľné miesto medzi susedmi v lavici.
 
Práve počas vianočných sviatkov vnímajú toto obmedzenie veriaci veľmi citlivo. Ide totiž o jeden z najväčších kresťanských sviatkov a v tomto období boli božie chrámy vždy navštevované podstatne viac ako inokedy.
 
Vplyvom spomínaných opatrení sa tento rok na polnočnú sv. omšu nedostanú všetci veriaci, ktorí by o to mali záujem. Ak niekto očakával online prenos z kostola sv. Jána Krstiteľa v Seredi, tak ten zabezpečený nie je. Živé prenosy boli prenášané iba v čase, keď bol výrazne obmedzený počet osôb na sv. omšu (max. 6 osôb). Veriaci ale sklamaní byť nemusia. Seredská fara rozšírila počet sv. omší. Informáciu pre Seredské novinky poskytol dekan Ján Hallon.
 
24. 12. bude polnočná sv. omša v čase o 22:00 hod. a 24:00 hod.
25. 12. budú sv. omše  o 7:30 hod., 9:00 hod. (v kostole aj v čepenskej kaplnke), 10:30 hod., 16:30 hod., 18:00 hod.
26.12. budú sv. omše  o 7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod., 16:30 hod., 18:00 hod.
 
Veriaci musia naďalej rešpektovať usmernenia: nosenie rúška, dezinfekcia rúk, sv. prijímanie je podávané prednostne do rúk. Stále platí dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázané sviatky.
 
Spoveď sa koná každý deň pred aj počas sv. omší až do stredy večera.
 
 
Seredská farnosť na vianočné sviatky rozšíri počet sv. omší