Vianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja Fándlyho

Vianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja Fándlyho

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Hajnalka Lanczová    
Koniec kalendárneho roka je v Základnej škole Juraja Fándlyho spojený s činnosťami, ktoré nesú v sebe dôležité hodnoty, posolstvá i charitatívny rozmer. Adventné obdobie sa u nás spája nielen s krásnou vianočnou výzdobou vestibulu, tried, ale aj s prípravou a organizáciou viacerých podujatí. Jedným z takých podujatí je aj tradičný vianočný charitatívny predaj. Súčasná situácia nedovolila, aby sa rodičia zúčastnili na tvorivých dielňach a spolu s deťmi vyrobili krásne výrobky, ktoré by sa predávali na vianočnom charitatívnom predaji ako po iné roky. Napriek tomu sa nám ho podarilo uskutočniť aj tento rok. Rodičia prispeli, nosili do školy krásne výrobky, ozdoby, mydielka, deti vyrábali s pani učiteľkami, vychovávateľkami. Žiaci chodili nakupovať podľa harmonogramu, aby sa dodržali epidemiologické opatrenia. Tento rok sa nám podarilo predajom vyzbierať  809,76 €.Výťažok z predaja tak ako každý rok použijeme na charitatívne účely, na pomoc a zmiernenie rôznych nepriaznivých životných situácií v rodinách našich žiakov. Výťažok z predaja výrobkov školského klubu bude použitý na nákup krmiva pre psíkov OZ Tulák. Ďakujeme všetkým, ktorí svojimi výrobkami prispeli na vianočný charitatívny predaj. Poďakovanie patrí aj všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí si tieto výrobky zakúpili.
Želáme Vám krásne a pokojné vianočné sviatky.
Vianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja FándlyhoVianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja FándlyhoVianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja FándlyhoVianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja FándlyhoVianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja FándlyhoVianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja FándlyhoVianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja FándlyhoVianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja FándlyhoVianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja FándlyhoVianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja FándlyhoVianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja FándlyhoVianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja Fándlyho