Obchodná akadémia prezentuje svoju školu prostredníctvom dokumentu

Obchodná akadémia prezentuje svoju školu prostredníctvom dokumentu

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Každý rok pred Vianocami organizuje  Obchodná akadémia v Seredi pre budúcich študentov Deň otvorených dverí. Tento rok ale vzhľadom na aktuálnu situáciu zostali dvere školy zatvorené. Nielen pre budúcich prvákov ale aj pre širokú verejnosť sa preto študenti rozhodli školu predstaviť prostredníctvom krátkeho dokumentu.
 
VIDEO
Obchodná akadémia Sereď patrí do siete stredných odborných škôl zriadených TTSK. História školy je naozaj bohatá. Stredná škola s ekonomickým zameraním vznikla v školskom roku 1972/1973 popri vtedajšej strednej poľnohospodárskej škole. V prvých dvoch triedach študovalo 67 žiakov. Jej názov bol Stredná ekonomická škola.
 
V priebehu 40 rokov sa rozrástol počet tried, žiakov i pedagogický zbor. Vznikli ale aj zanikli študijné odbory, ako napríklad dvojročná ekonomická škola, pomaturitné štúdium pre riadnych denných študentov, večerné a diaľkové štúdium popri zamestnaní.
 
Obchodná akadémia vo forme ako ju poznáme dnes vznikla v r. 1992 ako nástupkyňa strednej ekonomickej školy. Je jedinou štátnou odbornou školou tohto typu v okrese Galanta. Riaditeľkou školy je Ing. Marta Melayová.
 
 
Prvé dva roky štvorročného štúdia sú zamerané na všeobecnú prípravu študentov a od tretieho ročníka majú možnosť výberu voliteľných predmetov zo skupiny odborných predmetov: bankovníctvo, manažment, marketing, daňová sústava, praktikum v cvičnej firme a  aplikovaná ekonómia. Ďalšie voliteľné predmety, potrebné pre prijímacie pohovory na vysoké školy, sú cvičenia z matematiky a konverzácia z angličtiny alebo nemčiny. Na škole sa vyučujú tieto cudzie jazyky: angličtina, nemčina a ruština.

Študenti majú na hodinách k dispozícii 2 špeciálne jazykové učebne, ktoré sú vybavené najmodernejšou multimediálnou informačnou technikou, 2 učebne administratívy a korešpondencie, ktoré sú vybavené počítačmi. Štyri učebne slúžia na výučbu aplikovanej informatiky a niektorých iných odborných predmetov. Do areálu školy patria posilňovňa, telocvičňa a športová hala, ktoré sa využívajú hlavne na hodinách telesnej výchovy, Táto vzdelávacia inštitúcia je medzinárodne certifikovaná International Education Society London (IES). Študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES.
 
 
Obchodná akadémia prezentuje svoju školu prostredníctvom dokumentuObchodná akadémia prezentuje svoju školu prostredníctvom dokumentuObchodná akadémia prezentuje svoju školu prostredníctvom dokumentuObchodná akadémia prezentuje svoju školu prostredníctvom dokumentuObchodná akadémia prezentuje svoju školu prostredníctvom dokumentuObchodná akadémia prezentuje svoju školu prostredníctvom dokumentuObchodná akadémia prezentuje svoju školu prostredníctvom dokumentuObchodná akadémia prezentuje svoju školu prostredníctvom dokumentu