Minister ocenil učiteľku Gymnázia V. Mihálika

Minister ocenil učiteľku Gymnázia V. Mihálika

Školstvo a vzdelávanie     RNDr. Viera Tkáčová riaditeľka Gymnázia Vojtecha Mihálika    
Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte školstva a existujú od roku 1999. Udeľujú ho každoročne ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov, a to pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. Z dôvodu opatrení súvisiacich s koronavírusom sa ocenenie zrealizovalo až v týchto dňoch. Ocenená bola aj učiteľka, pôsobiaca na našej škole, na Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď, RNDr. Mariana Straková. Za dlhoročnú prácu s nadanými a talentovanými žiakmi a za dosiahnuté úspechy s nimi v celoštátnych a medzinárodných kolách súťaží bola vyučujúcej RNDr. Mariane Strakovej udelená Malá medaila sv. Gorazda.
RNDr. Mariana Straková dosahuje mimoriadne výsledky hlavne v starostlivosti o talentované deti a mládež. Stredobodom jej pozornosti sú aprobačné predmety biológia a chémia. Od školského roku 2004/2005 doteraz, vychovala v rámci rozličných súťaží a olympiád 34 úspešných riešiteľov v celoštátnych kolách. Pod jej vedením naši žiaci priviezli domov 2 zlaté, 3 strieborné a 8 bronzových medailí z medzinárodných súťaží. Prispela tak k dlhodobému zviditeľňovaniu nielen nášho gymnázia, nášho mesta, ale aj našej krajiny v zahraničí.
Naša kolegyňa venuje žiakom svoj voľný čas neobmedzene. Vštepuje žiakom nielen množstvo poznatkov, ale aj hodnoty života. Patrí jej náš obdiv a uznanie za všetko vynaložené úsilie a energiu, s akou pracuje so svojimi žiakmi. K oceneniu jej blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v práci i v osobnom živote!
Minister ocenil učiteľku Gymnázia V. MihálikaMinister ocenil učiteľku Gymnázia V. MihálikaMinister ocenil učiteľku Gymnázia V. Mihálika