Mestská polícia začala s odťahom vrakov

Mestská polícia začala s odťahom vrakov

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
Pre mnohé samosprávy sú dlhodobým problémom odstavené vraky pri cestách, na parkoviskách a v niektorých prípadoch dokonca aj v okolitej prírode. Podľa zákona musí majiteľ vozidlo, ktoré poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, či narušuje vzhľad obce odstrániť a umiestniť na špeciálne určené parkovisko. Ak tak neurobí, môže zakročiť správca cesty alebo mesto.
 
Mestská polícia v Seredi začala s realizáciou odťahov starých vozidiel - vrakov z verejných priestranstiev. Podľa Petra Sokola, zástupcu náčelníka mestskej polície, je odťah realizovaný v spolupráci s firmou Autovrakovisko s.r.o. Bernolákovo, ktorá spĺňa všetky potrebné legislatívne podmienky na odťah, uloženie a likvidáciu starých vozidiel. Pred samotným odťahom sú majitelia vozidiel 2x vyzvaní na odstránenie. Ak tak neurobia,  pristupuje sa k odťahu.
 
Podľa polície bolo v roku 2020 v meste 22 takýchto vozidiel. 10 vozidiel si majitelia sami odstránili, 6 vozidiel bolo nutné odtiahnúť zmluvnou firmou, 2 vraky sú pripravené na odťah až keď primrzne zem, nakoľko sa nachádzajú v lesnom a poľnom poraste, pri 4 vozidlách plynie lehota pre majiteľov.
Mestská polícia začala s odťahom vrakov Mestská polícia začala s odťahom vrakov Mestská polícia začala s odťahom vrakov Mestská polícia začala s odťahom vrakov Mestská polícia začala s odťahom vrakov Mestská polícia začala s odťahom vrakov Mestská polícia začala s odťahom vrakov Mestská polícia začala s odťahom vrakov