Vianočná pošta neznámym starkým do domova 2020

Vianočná pošta neznámym starkým do domova 2020

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Renáta Šidlíková    
Deti z ŠKD ZŠ Juraja Fándlyho sa s radosťou  pridali k tohtoročným dobrovoľníkom - pisateľom a vieme, že potešili starkých z Domu  Seniorov  Sečovce a Zariadenia pre seniorov z Dolnej Súče, keďže od nich dostali veľké poďakovanie prostredníctvom Facebooku. Pozdrav na stolčeku, je pre nich ozajstný             dar – rukou písané prianie , symbol toho, že na nich niekto myslí.
Vianočná pošta neznámym starkým do domova 2020Vianočná pošta neznámym starkým do domova 2020Vianočná pošta neznámym starkým do domova 2020Vianočná pošta neznámym starkým do domova 2020