Aktivita TJ Rozkvet a Seredskí Barani

Aktivita TJ Rozkvet a Seredskí Barani

Šport     TJ ROZKVET    
Symbolicky, pri Vianočnom stromčeku, si dnes zástupca Seredských Baranov Filip Račák prevzal z rúk predsedu TJ Rozkvet Michala Hanusa nové krásne dresy, v ktorých budú Barani v roku 2021 reprezentovať organizáciu TJ Rozkvet pod hlavičkou ktorej súťažia ako aj mesto Sereď. Zástupca Baranov poďakoval výboru TJ Rozkvet za podporu a celoročnú činnosť, taktiež tlmočil poďakovanie všetkých hráčov Baranov za krásne dresy spolu so štucňami . „Osobitne ďakujeme spoločnosti Proki, ktorá sa podieľala na financovaní a výrobe dresov, OZ TJ Rozkvet, mestu Sereď za poskytnutú dotáciu  a predsedovi Michalovi Hanusovi za podporu a organizáciu celého procesu“.  Veríme, že sa nám bude v nových dresoch dariť dosahovať dobré výsledky.  
Aktivita TJ Rozkvet a Seredskí Barani Aktivita TJ Rozkvet a Seredskí Barani Aktivita TJ Rozkvet a Seredskí Barani