Vytrvalo ako včely

Vytrvalo ako včely

Vedeli ste, že včela za celý svoj život vyprodukuje približne jednu lyžičku medu a s cieľom naplniť svoj medový vačok, aby s plným doletela do úľa, neúnavne lieta z kvetu na kvet až 1500-krát? Je jednoducho vytrvalá a ochotná vyvinúť veľké úsilie na zdanlivo nepatrný cieľ.
Náš včelársky rok 2020 bol v tomto našim milovaným včelám veľmi podobný, s mnohými plánovanými aktivitami a prípravami na ne sme v tomto roku rýchlo reagovali a využívali obdobia, ktoré priali realizácii našich aktivít.
V polovici februára sme tradične začali nový kalendárny rok doplnením vedomostí na odbornej prednáške Ing. Tibora Jókayho na tému Technológia včelárenia, ktorej sa zúčastnili členovia nášho R SVS J. Fándlyho. Prednáška sa konala v Dennom centre pre seniorov v Šoporni. Na podujatí sme sa nielen vzdelávali a získavali cenné poznatky a skúsenosti, ale venovali sme sa aj plánovaniu aktivít na ďalší kalendárny rok a spoločnou gratuláciou sme si uctili členov nášho spolku, ktorí sa v tomto roku dožili významného jubilea.
Po „nútenej“ prestávke vzhľadom na protiepidemiologické nariadenia, našou ďalšou aktivitou bola realizácia Včelárskej výstavy a ochutnávky medov v obci Zemianske Sady dňa 5. júla 2020, kde sa náš spolok stal súčasťou osláv 20-teho výročia posviacky rímsko-katolíckeho kostola Panny Márie Ružencovej. Včelie produkty a výrobky z nich prilákali k rozhovorom o včelárení a jeho dôležitosti mnohých účastníkov z radov detí i dospelých.
Vyvrcholením našej aktivity pre verejnosť sa stali tri septembrové dni – 10. až 13.9.2020, ktorými sme, žiaľ, predčasne zavŕšili našu snahu o propagáciu včelárenia v roku 2020. V tieto dni náš spolok spolupôsobil so Zväzom záhradkárov pri realizácii 7. regionálnej výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a včelích produktov. Výstava sa konala vo veľkej sále DK v Seredi. V rámci výstavy sme pre záujemcov z radov verejnosti pripravili expozíciu včelárskej techniky, ochranných prostriedkov a pomôcok, literatúry, včelích produktov z produkcie členov regionálneho spolku a videoprezentácie so včelárskou tematikou. Pre organizované skupiny detí materských, základných a stredných škôl sme pripravili prezentáciu venujúcu sa významu včely medonosnej pre záhradkárov, ovocinárov a pestovateľov kvetín. Najmenšie deti experimentmi zisťovali, či jabĺčko z vosku vonia po včielkach alebo ako ovocie a či je medzi tortovými oblátkami ukryté niečo vyrobené včielkami. Staršie deti mali možnosť pozrieť si edukačné video o význame včely medonosnej a diskutovať so včelármi o včelách a včelárení. Deti ocenili najmä možnosť vidieť pravý včelí peľ, materskú kašičku či včelí vosk na medzistienke a možnosť ochutnať najznámejší zo včelích produktov. Dospelí účastníci ocenili možnosť získať informácie, vidieť či zakúpiť si včelie produkty a možnosť ochutnať medovinu od našich včelárov.
A hoci sme tento rok museli zopár obľúbených aktivít oželieť, pevne veríme, že o rok bude situácia priaznivejšia a opäť sa budeme môcť venovať propagácii včelárenia, stretávania s deťmi a verejnosťou a vzdelávacím aktivitám v našom regióne naplno.
Za finančnú podporu pri realizácii aktivít zameraných na rozvoj včelárstva v roku 2020 ďakujeme Mestu Sereď, Obci Vinohrady nad Váhom a Obci Zemianske Sady.
Vytrvalo ako včelyVytrvalo ako včelyVytrvalo ako včelyVytrvalo ako včelyVytrvalo ako včelyVytrvalo ako včelyVytrvalo ako včelyVytrvalo ako včelyVytrvalo ako včelyVytrvalo ako včelyVytrvalo ako včely