Sereď pristúpi v roku 2021 k navýšeniu poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad

Sereď pristúpi v roku 2021 k navýšeniu poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 10. decembra poslanci schválili zmenu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zvyšuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 
K navýšeniu poplatku mesto pristúpilo z dôvodu nárastu nákladov vynaložených na odpadové hospodárstvo za rok 2020. Tieto náklady musia byť v zmysle legislatívy premietnuté do miestneho poplatku za odpady.
 
Mesto pri stanovení výšky poplatku vychádzalo z reálnych nákladov na odpadové hospodárstvo. Výpočet výšky skutočných nákladov mesta Sereď na nakladanie s komunálnym odpadom za rok 2020 sú zobrazené v nasledovnej tabuľke:
 
 
 
Rozrátaním výsledných nákladov na aktuálny počet obyvateľov mesta sa poplatok za komunálne odpady na rok 2021 upravuje nasledovne:
 
z pôvodných 27,07 €/osoba/rok sa poplatok zvyšuje na 29,64 €/osoba/rok.
 
Po posúdení výšky schválených úľav mesto  v roku 2021 zvýšuje sadzbu poplatku pre osoby v hmotnej núdzi:
 
z pôvodných 5,41 €/osoba/rok na 9,00 €/osoba/rok.
 
Výška poplatku pre osoby staršie ako 62 rokov a držiteľov preukazu ZŤP:
 
zostáva v roku 2021 na sume 24,00 €/osoba/rok.
 
Finančný dopad na rozpočet mesta Sereď na rok 2021 je vo výške 36 000,00 €. Navrhované nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2021.
 
Ak porovnáme mesto Sereď so súčasným ročným poplatkom 27,07 € na rok a následným navýšením na 29,64 € na rok 2021, v susednej Galante, s počtom 15 000 obyvateľov, padol na zastupiteľstve návrh zvýšiť poplatok za odpad na rok 2021 z pôvodných 29,20 € na 35,00 €. Poslanci tento návrh neschválili.
 
Mesto Šaľa s približne 22 000 obyvateľmi má ročný poplatok za odpad 35,00 €. Táto suma mala byť v roku 2021 zvýšená na 40,00 €. Takto vysokú sumu ani v tomto meste poslanci napokon neodsúhlasili.
 
No a do tretice porovnáme obec Trenčianska Teplá s približne 4 500 obyvateľmi. Ani tu poslanci zvýšenie poplatkov z 23,00 € na 30,00 €  na rok 2021 neodhlasovali.
 
 
Zmena poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpadZmena poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpadZmena poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpadZmena poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad