Toto sú najobľúbenejšie mená tohtoročných bábätiek na Slovensku. Dostali ich aj niektoré detičky zo Serede?

Toto sú najobľúbenejšie mená tohtoročných bábätiek na Slovensku. Dostali ich aj niektoré detičky zo Serede?

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 Hoci nás od konca roka delí ešte niekoľko týždňov, už teraz sú známe mená, ktoré rodičia najčastejšie dávali svojim novorodencom v roku 2020. Informáciu prinieslo Ministerstvo vnútra SR.
 
Najčastejšie mená tohtoročných dievčatiek sú Ema, Sofia a Nina. U chlapcov vedú Jakub, Samuel a Michal
 
V prvej desiatke obľúbených chlapčenských mien sa ďalej umiestnili Adam, Tomáš, Filip, Oliver, Martin, Matej a Lukáš. Rodičom sa páčili aj dievčenské mená Viktória, Eliška, Natália, Nela, Sára, Mia a Hana.
 
Kým Jakub obhájil prvenstvo z minulého roka, u dievčat Ema predbehla minuloročnú víťazku Sofiu. Z vlaňajšej prvej desiatky vypadli mená Tamara, Laura a Michaela. Chlapčenská silná zostava zostala rovnaká, len sa zmenilo poradie. Tieto mená  novonarodených detí sú populárne na Slovensku už niekoľko rokov. Aké sú však najrozšírenejšie mená v celej populácii? Na Slovensku žije najviac mužov s menami Peter, Ján a Jozef. Ženy sú najčastejšie nositeľkami mien Mária, Anna a Zuzana.
 
Ako v minulých rokoch aj tento rok pribudli bábätká s netradičnými a nie častými menami. Narodili sa dievčatá s menami Hermiona, Šeherezáda, Kleopatra, Andromeda, Perpetua, Ariel, Fabiola či Infinity a chlapci s menami Achille, Kassandros, Melody, Mustafa, Neymar, Rolex, ale aj Vladan či Vieroslav.
 
Zákon o mene a priezvisku umožňuje mať najviac tri mená. Nemožno určiť meno hanlivé, neosobné alebo domácku podobu mena. Takisto nemožno dať dieťaťu prvé meno totožné s menom žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste. Nie je tiež možné osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak.
 
Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na cudzojazyčné meno, ak je všeobecne známe, že takéto použitie mena je v súlade s tradíciou štátu, kde je takéto meno obvyklé. Na požiadanie matričného úradu tieto skutočnosti preukazuje rodič dieťaťa potvrdením zastupiteľského úradu cudzieho štátu.
 
Toto sú najobľúbenejšie mená tohtoročných bábätiek na Slovensku. Dostali ich aj niektoré detičky zo Serede?Toto sú najobľúbenejšie mená tohtoročných bábätiek na Slovensku. Dostali ich aj niektoré detičky zo Serede?