Seredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek lásky

Seredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek lásky

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Predvianočné obdobie je predurčené na konanie dobra. Tento rok sa opäť potvrdilo, že v Seredi žije veľa ľudí, ktorí dokážu bez váhania toto dobro šíriť ďalej.
 
Vďaka kampani  „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“  občania mesta  spojili sily, aby potešili seniorov  krabičkou, ktorú naplnili nielen drobnosťami ale najmä láskou. 
 
Cieľom kampane je obdarovať na Vianoce seniorov v domovoch dôchodcov.  V týchto zariadeniach žije mnoho opustených ľudí, pre ktorých je niekedy návšteva blízkych skôr raritou. Nehovoriac o súčasnej epidemiologickej situácii, ktorá ich v dôsledku ochrany zdravia izolovala od sveta ešte viac. Mnohí z nich na Vianoce nečakajú žiadne darčeky. A práve preto vznikla krabičková výzva.
 
 
Tento rok sa do kampane zapojila aj Sereď. Začiatkom novembra sa na primátora mesta Martina Tomčányiho obrátila Zuzana Barteková a požiadala ho o súčinnosť pri realizácii zbierky. Nápad potešiť na Vianoce seniorov balíčkom, ktorý im vyčarí úsmev na tvári a zahreje ich pri srdci sa stretol na mestskom úrade s veľkým nadšením. Po dohode s vedúcou organizačného oddelenia Silviou Adamčíkovou bolo vytvorené odberné miesto na pulte prvého kontaktu, kam mohli občania možnosť balíčky nosiť. Záujem prispieť do tejto zbierky bol obrovský, denne nosili občania na úrad desiatky balíčkov. Už nie raz Seredčania dokázali, že sa vedia pre dobrú vec nadchnúť.
 
Do zbierky sa zapojilo vedenie mesta, zamestnanci mestského úradu, zapájali sa základné aj materské školy, Obchodná akadémia, rôzne firmy, inštitúcie aj jednotlivci.
 
Balíčkov bolo  toľko, že potešia nielen klientov domova dôchodcov v Seredi, ale aj v okolitých obciach či mestách. Celkom sa vyzbieralo vyše 700 krabičiek.
 
Balíčky určené pre DD a DSS v Seredi, boli po zozbieraní najprv na tri dni uložené v "karanténe" a následne odovzdané priamo do rúk riaditeľke Milade Floriánovej, ktorá bola nadšená a vyjadruje obrovskú poklonu Seredčanom. S vďakou balíčky prevzala a na Štedrý deň ich seniorom odovzdá.  Aj ostatné krabičky si nájdu svojich majiteľov či už medzi osamelými seniormi alebo v ďalších zariadeniach. A verte, že možno práve ten váš malý darček venovaný z lásky môže byť pre niekoho jediným darom, ktorý tieto Vianoce dostane.
 
Všetkým, ktorí podporili túto úžasnú predvianočnú akciu vyslovujeme veľké  ĎAKUJEM !
Seredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek láskySeredčania dokázali úžasnú vec: vyzbierali vyše 700 krabičiek lásky