Odpovede na interpelácie podané na rokovaní MsZ dňa 12. 11. 2020

Mestské zastupiteľstvo     mestský úrad    
Dušan Irsák
V rozpočte na rok 2020 sme nemohli mať rozpočtované náklady na testovanie COVID 19.
Testovanie a všetko ostatné spojené s covidom -19 nás stojí nemalé financie. Požadoval by som informáciu, a asi nie som sám. Koľko financií stálo mesto Sereď testovanie na koronavírus covid -19 do dnešného dňa.
Odpoveď: Výdavky na COVID-19 k 16.11.2020
Všeobecný materiál -  5 703,39
Špeciálny materiál  - 25 230,16
Výpočtová technika  - 490,40
Všeobecné služby - 300,00
Stravovanie - 882,33
Odmeny pre admin. - 5 900,00
Spolu  38 506,28
 
 
Mgr. Pavlína Karmažínová
Občania Kukučínovej ulice a Meandra opätovne žiadajú o vyriešenie dopravnej situácie v tejto lokalite, momentálne sa dokončuje posledný bytový dom, kde je vybudované parkovisko s výjazdom priamo do zá- kruty.
Odpoveď: V tomto prípade ide o žiadosť. Interpelácia je otázka súvisiaca s výkonom práce verejného funkcionára. Na žiadosť som odpovedal už na MsZ: Situácia sa zmení, keď sa dostavia nová cesta od Billy, ktorá sa stavia medzi parkoviskami Billy a parkoviskami bytoviek. Keď sa táto cesta  otvorí,  podľa projektu  by mala byť uzatvorená Kukučínova ul. na konci vpravo na začiatku športovej haly. Na konci by už nemal byť prejazd . Ako náhle bude tá cesta za Billou v prevádzke, dôjde k odbremeneniu Kukučínovej ulice.
 
S pozdravom
                                                                                                                   Ing. Martin Tomčányi
                                                                                                                           primátor mesta