Výsadba stromov na území mesta

Výsadba stromov na území mesta

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
Oddelenie Životného prostredia na MsÚ pravidelne na území mesta realizuje výsadbu stromov, aby nedochádzalo k úbytku zelene. Každý vyrúbaný strom, či už z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo obavy z vyvrátenia, je nutné nahradiť novou výsadnou. Mesto Sereď  z tohto dôvodu zrealizovalo v uplynulých týždňoch ďalšiu výsadbu 40 ks vzrastlých listnatých stromov. Z toho 17 kusov bolo zasadených do areálu Zámockého parku, zvyšné boli zasadené na uliciach D.Štúra, Spádová, Jesenského, Legionárska a Matičná. Stromy a pomocný materiál dodalo záhradné centrum ARBOEKO s.r.o. Na výsadbe sa podieľali členovia hnutia eRko.
 
V meste pribudlo aj  ďalších 25 kusov vzrastlých stromov, ktoré vysadila firma AVA-stav Galanta ako náhradnú výsadbu po rozkopávkach. Stromy boli vysadené na uliciach Cukrovarská, Garbiarska a Mlynárska.  No a ďalších 50 ks stromov vysadilo aj logistické centrum LIDL v areáli priemyselnej zóny.
 
 
Výsadba stromov na území mestaVýsadba stromov na území mestaVýsadba stromov na území mestaVýsadba stromov na území mesta